لیست آزمون های زبان ثبت نام شده شما

برای مشاهده جزئیات آزمون ها روی دکمه ادامه... در سمت چپ آزمون کلیک نمایید.

شناسه آزمون انجام شده ؟ تایید شده ؟ تاریخ ثبت نام تاریخ پرداخت مبلغ آزمون شماره پیگیری مبلغ واریزی تاریخ انجام آزمون نمره آزمون
نام آزمون آزمایشیهزینه ثبت نام
یک آزمون MSRT 10 هزار تومان خرید آنلاین 
پنج آزمون MSRT   سطح متوسط  25 هزار تومان
(وزارت علوم)
خرید آنلاین 
پنج آزمون MHLE   سطح متوسط  25 هزار تومان
(وزارت بهداشت)

خرید آنلاین 
پنج آزمون MSRT   سطح سخت  25 هزار تومان
(وزارت علوم)

خرید آنلاین 
پنج آزمون MHLE   سطح سخت  25 هزار تومان
(وزارت بهداشت)
خرید آنلاین

آزمون های زبان موجود برای ثبت نام

برای خرید آنلاین یک مرحله آزمون MSRT کلیک نمایید


10 هزار تومان

 خرید آنلاین  توضیحاتبرای خرید آنلاین پنج مرحله آزمون MSRT کلیک نمایید


25 هزار تومان

 خرید آنلاین توضیحاتبرای خرید آنلاین یک مرحله آزمون تافل با گفت گوی تلفنی کارشناس کلیک نمایید

110 هزار تومان

 خرید آنلاین توضیحاتبرای خرید آنلاین یک مرحله اسپیکینگ تافل با گفت گوی تلفنی کارشناس کلیک نمایید

90 هزار تومان

 خرید آنلاین  توضیحات


برای خرید آنلاین پنج مرحله آزمون MHLE کلیک نمایید


25 هزار تومان

 خرید آنلاین توضیحاتبرای خرید آنلاین پنج مرحله آزمون MSRT کلیک نمایید سطح سخت


25 هزار تومان

 خرید آنلاین توضیحاتبرای خرید آنلاین پنج مرحله آزمون MHLE کلیک نمایید سطح سخت


25 هزار تومان

 خرید آنلاین توضیحاتبرای خرید آنلاین یک مرحله آزمون آیلتس با گفت گوی تلفنی کارشناس کلیک نمایید

120 هزار تومان

 خرید آنلاین توضیحات