آموزش تضمینی 500 کلمه پرکاربرد زبان چینی با ترجمه فارسی و انگلیسی

در این مطلب ابزار نوین تست پارک برای یادگیری و مرور کلمات زبان چینی معرفی می شود. آموزش زبان چینی با این ابزار کاملا تضمین شده است. مبنای کار این ابزار تست پارک به این گونه است که هر کلمه زبان چینی پس از آموزش چندین بار از کاربر آزمون گرفته می شود. زمانی که تعداد پاسخ صحیح برای هر کلمه از حدی فراتر رود، آن لغت به حافظه بلند مدت کاربر منتقل شده است.
در حال حاضر زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) در تمام کشورهایی که به زبان چینی صحبت می کنند رایج بوده است. ولی به مرور زمان و در طول تاریخ کلمات این زبان ساده تر شده اند. فرم های ساده شده کلمات در برخی کتاب های قدیمی زبان چینی هم حضور دارند. با این حال، بیشتر کلمات ساده شده زبان چینی که هم اکنون استفاده می شوند در دهه های 1950 و 1960 میلادی توسط دولت چین پدیدار شده اند. در حال حاضر زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) در تایوان، هنگ کنگ و ماکائو به صورت رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالیست که زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به صورت رسمی در کشورهای چین و سنگاپور مورد استفاده قرار می گیرد. همینطور زبان چینی های ساکن در مالزی نیز اغلب از زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) استفاده می کنند.

آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) به فارسی ((محل استفاده: تایوان، هنگ کنگ و ماکائو)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) به انگلیسی ((محل استفاده: تایوان، هنگ کنگ و ماکائو)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به فارسی ((محل استفاده: چین)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به انگلیسی ((محل استفاده: چین)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 

ابزار آموزش لغات زبان چینی تست پارک در دو حالت استفاده از زبان مبنای فارسی و انگلیسی قابل استفاده است:
• حالت اول - زبان مبنای فارسی: در این حالت کاربر نیازی به تسلط به زبان انگلیسی برای یاد گرفتن کلمات زبان چینی ندارد و ابزار آموزش و مرور کلمات تست پارک به زبان فارسی با کاربر ارتباط برقرار می کند. در این حالت معنی لغات زبان چینی به فارسی نمایش داده می شود و آزمون هایی که از هر لغت گرفته می شود به زبان فارسی هستند.
• حالت دوم - زبان مبنای انگلیسی: در این حالت ابزار تست پارک به زبان انگلیسی با کاربر ارتباط برقرار می کند. این حالت مخصوص آن دسته از کاربران است که به زبان انگلیسی تسلط دارند. در این حالت، آموزش، آزمون ها و به طور کلی ارتباط نرم افزار با کاربر به زبان انگلیسی انجام می شوند.

آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) به فارسی ((محل استفاده: تایوان، هنگ کنگ و ماکائو)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) به انگلیسی ((محل استفاده: تایوان، هنگ کنگ و ماکائو)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به فارسی ((محل استفاده: چین)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به انگلیسی ((محل استفاده: چین)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 

آموزش لغات زبان چینی با ابزار تست پارک کاملا تضمینی است. آموزش لغات زبان چینی و همه آزمون ها به صورت آنلاین انجام می شود و در پایان دوره آموزشی کاربر 500 کلمه پرکاربرد زبان چینی را فرا می گیرد.

آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) به فارسی ((محل استفاده: تایوان، هنگ کنگ و ماکائو)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) به انگلیسی ((محل استفاده: تایوان، هنگ کنگ و ماکائو)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به فارسی ((محل استفاده: چین)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به انگلیسی ((محل استفاده: چین)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 

نکات اصلی فرمول تست پارک در آموزش زبان که به شما کمک می کند کلمات زبان چینی را به حافظه بلند مدت بسپارید از قرار زیر است:
1- دور ه های آموزشی به درس هایی کوچک تقسیم بندی شده اند
2- درس ها را می بایست به ترتیب بخوانید
3- درس ها در فواصل زمانی مشخص مرور می شوند
4- قبل از اینکه بخواهید یک درس را بخوانید باید درس های قبلی آن را بخوانید
5- اگر کلمه ای در یک درس را بلد نباشید باید آن درس را دوباره مرور کنید در غیر اینصورت اجازه خواندن درس های جدید توسط نرم افزار به شما داده نمی شود
6- مرور کلمات به صورت 4 جوابی است و کلمات هم از فارسی با زبان چینی و هم از زبان چینی به فارسی نمایش داده می شوند
7- نرم افزار spell کلمات را برای شما فراهم می آورد و شما با کلیک بر علامت voice در کنار آن کلمه میتوانید spell ان را نیز بشنوید
8- تمام دفعاتی که یک کلمه برای شما نمایش داده می شود و شما به معنی آن جواب می دهید ثبت می شود واگر به تعداد مشخصی آن کلمه را درست پاسخ دهید جزو مجموعه کلماتی که به آن ها تسلط دارید قرار می گیرد
9- اگر به کلمه ای چند بار اشتباه پاسخ دهید جزو کلمات سخت برای شما محسوب می شود و شما بایستی برای آن کلمه جمله سازی کنید
10- در هر درس کلمات درس قبل از شما سوال می شود
11- فاصله زمانی بین آموختن دو درس یک ساعت می باشد

این ابزار آموزشی به گونه ای برنامه نویسی شده است که در کمترین زمان ممکن، کلمات را به حافظه بلند مدت کاربر منتقل کند. جهت خرید ابزار و شروع آموزش لطفا روی لینک های زیر کلیک کنید.

آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) به فارسی ((محل استفاده: تایوان، هنگ کنگ و ماکائو)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی قدیمی (Traditional Chinese) به انگلیسی ((محل استفاده: تایوان، هنگ کنگ و ماکائو)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به فارسی ((محل استفاده: چین)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 500 کلمه پرکابرد زبان چینی ساده شده (Simplified Chinese) به انگلیسی ((محل استفاده: چین)) 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش