آزمون آنلاین MSRT

آزمون آنلاین MSRT در سایت تست پارک منطبق بر آزمون زبان MSRT وزارت علوم است و بهترین راه برای آشنایی و تمرین برای آزمون اصلی MSRT و MCHE و سایر آزمون های زبان است. موفقیت در این آزمون های آنلاین شبیه سازی شده تقریبا موفقیت در آزمون اصلی را تضمین می کند.

در تست پارک پنج مرحله آزمون آزمایشی آنلاین برای آمادگی آزمون MSRT قرار داده شده است که برای شرکت در آنها باید دسترسی به اینترنت با سرعت مناسب داشته باشید.

در پایان آزمون جواب کلیه سوالات به همراه نمره شما در بخش های مختلف برای شما مهیا شده است.

آزمون اصلی MSRT از سه بخش شنیداری ، گرامر و درک مطلب تشکیل شده است. 30 سوال گرامر ، 30 سوال شنیداری مکالمه کوتاه و 40 سوال ریدینگ درک مطلب. آزمون شبیه سازی شده نیز با همین بخش ها و تقریبا از نظر سختی متناسب با آزمون اصلی است.

پس از اینکه آزمون های برای شما فعال شد شما می توانید هر زمانی که تمایل داشتید آنها را انجام دهید و محدودیت زمانی برای تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی ندارید.


برای ثبت نام و شرکت در آزمون های آزمایشی MSRT و MHLE کیک نمایید.

 ثبت نام در آزمون های آزمایشی MSRT 


خرید آنلاین

برای خرید آنلاین آزمون های MSRT سایت تست پارک می توانید بعد از ورود به سایت با نام کاربری خود ، از بخش خرید آزمون ، آزمون های دلخواه خود را خریداری نمایید. خرید آنلاین از کارت تمام بانک ها امکانپذیر است .


 خرید آنلاین 


با خرید آنلاین بلافاصله آزمون ثبت نامی برای شما فعال می شود اما در صورتی که امکان خرید اینترنتی ندارید می توانید از روش پرداخت دستی و ثبت فیش استفاده نمایید .