آموزش تضمینی 520 کلمه پرکاربرد زبان ترکی استانبولی با ترجمه فارسی و انگلیسی

در این مطلب ابزار نوین تست پارک برای یادگیری و مرور کلمات زبان ترکی استانبولی معرفی می شود. آموزش زبان ترکی استانبولی با این ابزار کاملا تضمین شده است. مبنای کار این ابزار تست پارک به این گونه است که هر کلمه زبان ترکی استانبولی پس از آموزش چندین بار از کاربر آزمون گرفته می شود. زمانی که تعداد پاسخ صحیح برای هر کلمه از حدی فراتر رود، آن لغت به حافظه بلند مدت کاربر منتقل شده است.

آموزش تضمینی 520 کلمه پرکابرد زبان ترکی استانبولی به فارسی 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 520 کلمه پرکابرد زبان ترکی استانبولی به انگلیسی 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 

ابزار آموزش لغات زبان ترکی استانبولی تست پارک در دو حالت استفاده از زبان مبنای فارسی و انگلیسی قابل استفاده است:
• حالت اول - زبان مبنای فارسی: در این حالت کاربر نیازی به تسلط به زبان انگلیسی برای یاد گرفتن کلمات زبان ترکی استانبولی ندارد و ابزار آموزش و مرور کلمات تست پارک به زبان فارسی با کاربر ارتباط برقرار می کند. در این حالت معنی لغات زبان ترکی استانبولی به فارسی نمایش داده می شود و آزمون هایی که از هر لغت گرفته می شود به زبان فارسی هستند.
• حالت دوم - زبان مبنای انگلیسی: در این حالت ابزار تست پارک به زبان انگلیسی با کاربر ارتباط برقرار می کند. این حالت مخصوص آن دسته از کاربران است که به زبان انگلیسی تسلط دارند. در این حالت، آموزش، آزمون ها و به طور کلی ارتباط نرم افزار با کاربر به زبان انگلیسی انجام می شوند.

آموزش تضمینی 520 کلمه پرکابرد زبان ترکی استانبولی به فارسی 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 520 کلمه پرکابرد زبان ترکی استانبولی به انگلیسی 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 

آموزش لغات زبان ترکی استانبولی با ابزار تست پارک کاملا تضمینی است. آموزش لغات زبان ترکی استانبولی و همه آزمون ها به صورت آنلاین انجام می شود و در پایان دوره آموزشی کاربر 520 کلمه پرکاربرد زبان ترکی استانبولی را فرا می گیرد.

آموزش تضمینی 520 کلمه پرکابرد زبان ترکی استانبولی به فارسی 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 520 کلمه پرکابرد زبان ترکی استانبولی به انگلیسی 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 

نکات اصلی فرمول تست پارک در آموزش زبان که به شما کمک می کند کلمات زبان ترکی استانبولی را به حافظه بلند مدت بسپارید از قرار زیر است:
1- دور ه های آموزشی به درس هایی کوچک تقسیم بندی شده اند
2- درس ها را می بایست به ترتیب بخوانید
3- درس ها در فواصل زمانی مشخص مرور می شوند
4- قبل از اینکه بخواهید یک درس را بخوانید باید درس های قبلی آن را بخوانید
5- اگر کلمه ای در یک درس را بلد نباشید باید آن درس را دوباره مرور کنید در غیر اینصورت اجازه خواندن درس های جدید توسط نرم افزار به شما داده نمی شود
6- مرور کلمات به صورت 4 جوابی است و کلمات هم از فارسی با زبان ترکی استانبولی و هم از زبان ترکی استانبولی به فارسی نمایش داده می شوند
7- نرم افزار spell کلمات را برای شما فراهم می آورد و شما با کلیک بر علامت voice در کنار آن کلمه میتوانید spell ان را نیز بشنوید
8- تمام دفعاتی که یک کلمه برای شما نمایش داده می شود و شما به معنی آن جواب می دهید ثبت می شود واگر به تعداد مشخصی آن کلمه را درست پاسخ دهید جزو مجموعه کلماتی که به آن ها تسلط دارید قرار می گیرد
9- اگر به کلمه ای چند بار اشتباه پاسخ دهید جزو کلمات سخت برای شما محسوب می شود و شما بایستی برای آن کلمه جمله سازی کنید
10- در هر درس کلمات درس قبل از شما سوال می شود
11- فاصله زمانی بین آموختن دو درس یک ساعت می باشد

این ابزار آموزشی به گونه ای برنامه نویسی شده است که در کمترین زمان ممکن، کلمات را به حافظه بلند مدت کاربر منتقل کند. جهت خرید ابزار و شروع آموزش لطفا روی لینک های زیر کلیک کنید.

آموزش تضمینی 520 کلمه پرکابرد زبان ترکی استانبولی به فارسی 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش 
آموزش تضمینی 520 کلمه پرکابرد زبان ترکی استانبولی به انگلیسی 31 هزار تومان خرید و شروع آموزش