لیست کلمات زبان انگلیسی دبیرستان و کنکور با معنی فارسی - بخش اول

لیست کلمات زبان انگلیسی دبیرستان و کنکور با معنی فارسی -  بخش اول

مطلب پیشنهادی:

آموزش صد در صد تضمینی کلمات زبان انگلیسی کنکور


بخش اول واژگان زبان انگلیسی دبیرستان و کنکور:

دوباره again تمام طول روز all day long سرتاسر، به طور سراسری all over تنها alone صدا زدن، تماس گرفتن call تمرین exercise رشد کردن، بلوغ grow up مهدکودک kindergarten معنی دادن، خسیس mean توجه کردن  pay attention پر full جالب funny دیر شدن get late مهم important نگه داشتن keep سرزمین land خندیدن laugh ضروری necessary برداشتن pick ساکت quite عصبانی angry ترسیدن be afraid جوشیدن boil پیدا کردن find فراموش کردن forget عالی، بزرگ great ترک کردن leave جابه جا کردن move غیر در دسترس out of reach بازگشتن return مستخدم servant خواب آلوده sleepy حل کردن solve تا until با تدبیر، دانا wise پاییز autumn در کنار beside قرض گرفتن borrow شاخه branch راحت comfortable صدای بلند loud سرو صدا، اختلال، شلوغی noise فقط only فشار دادن push گرم warm تغییر دادن change رسم کردن، قرعه کشی draw دعوا fight در نهایت finally خارجی foreign دسته، گروه group زبان language سفارش دادن order تکرار کردن repeat فروشاندن sell بالای above اصلا at all جذاب attractive ساختن build سوزاندن burn دیگر else موتور engine کافی enough خوش تیپ good-looking چقدر عجیب how odd در جلوی in front of نور، لامپ light جست و جو کردن look for عضو member یک بار دیگر once more واقعا really بلند شدن rise بخار steam موفق شدن succeed تبدیل شدن به turn into کشف کردن discover در حین during پرواز کردن fly گم شدن get lost اتفاق افتادن happen امیدوار بودن hope حشره insect مهاجرت کردن migrate ماه moon معما mystery نقشه plan تعداد زیادی از plenty (of) یکسان same فصل season راز secret دانه seed شکه شدن، غافلگیر شدن be surprised تغییر دادن change لباس زنانه dress توضیح دادن explain مهمان guest میزبان host دعوت کردن invite کشتن kill ملیت nationality

دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی


;
کنکور; زبان انگلیسی; زبان; زبان کنکور; کلمات زبان انگلیسی دبیرستان; کلمات زبان انگلیسی کنکور; واژگان زبان انگلیسی کنکور; آموزش زبان; آموزش انگلیسی; آموزش زبان انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو