لیست کلمات کتاب 504 واژه کاملا ضروری 504 absolutely essential words با معنی فارسی - بخش سوم

لیست کلمات کتاب 504 واژه کاملا ضروری 504 absolutely essential words با معنی فارسی - بخش سوم


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی


بخش سوم از کلمات کتاب 504 واژه کاملا ضروری:

غذا دادن به

nourish

201

زبر

harsh

202

مقدار

quantity

203

انتخاب کردن

opt

204

فاجعه

tragedy

205

عابر پیاده

pedestrian

206

نگاهی انداختن

glance

207

بودجه

budget

208

چابک

nimble

209

درست به کار بردن

manipulate

210

بی پروا

reckless

211

وحشتناک

horrid

212

با حرارت حرف زدن

rave

213

صرفه جو

economical

214

روغن کاری کردن

lubricate

215

ابتکاری

ingenious

216

برداشت محصول

harvest

217

فراوان

abundant

218

ناراحت

uneasy

219

محاسبه کردن

calculate

220

جذب کردن

absorb

221

تخمین زدن

estimate

222

لقمه

morsel

223

سهم

quota

224

تهدید

threat

225

تحریم کردن

ban

226

وحشت کردن

panic

227

مناسب

appropriate

228

پدیدار شدن

emerge

229

دندانه دندانه

jagged

230

باقی ماندن

linger

231

کمین

ambush

232

زیرک

crafty

233

سرکش

defiant

234

قدرت

vigor

235

به هلاکت رسیدن

perish

236

شکستنی

fragile

237

اسیر

captive

238

موفق بودن

prosper

239

با ولع خوردن

devour

240

تقاضا

plea

241

خیلی خسته

weary

242

تصادف کردن

collide

243

تایید کردن

confirm

244

اثبات کردن

verify

245

انتظار داشتن

anticipate

246

دوراهی

dilemma

247

مسیر انحرافی

detour

248

مزیت

merit

249

فرستادن

transmit

250

کم کردن

relieve

251

گیج کردن

baffle

252

رئیس زندان

warden

253

اذعان کردن

acknowledge

254

عدالت

justice

255

بزهکار

delinquent

256

رد کردن

reject

257

محروم کردن

deprive

258

همسر

spouse

259

حرفه

vocation

260

بی ثبات

unstable

261

قتل

homicide

262

مجازات کردن

penalize

263

ذینفع

beneficiary

264

خزنده

reptile

265

به ندرت

rarely

266

ممنوع کردن

forbid

267

منطقی

logical

268

نمایش دادن

exhibit

269

پیش رفتن

proceed

270

احتیاط

precaution

271

بیرون کشیدن

extract

272

قبلی

prior

273

در آغوش گرفتن

embrace

274

شجاع

valiant

275

نسبی

partial

276

بی رحم

fierce

277

متنفر بودن از

detest

278

پوزخند زدن

sneer

279

اخم کردن

scowl

280

تشویق کردن

encourage

281

سبک و سنگین کردن

consider

282

جانوران موذی

vermin

283

شیون کردن

wail

284

نماد

symbol

285

قدرت

authority

286

بی طرف

neutral

287

خرده ریز

trifle

288

معمار

architect

289

ازدواج

matrimony

290

بار

baggage

291

تلف کردن

squander

292

خارج

abroad

293

فراری

fugitive

294

مصیبت

calamity

295

فقیر

pauper

296

حسادت ورزیدن به

envy

297

فروریختن

collapse

298

تحت تعقیب قرار دادن

prosecute

299

دو همسری

bigamy

300منبع: زبان افزا

;
504; کلمات 504; لیست کلمات 504; کتاب 504; 504 واژه کاملا ضروری; لیست کلمات 504 واژه; لیست کلمات 504 واژه کاملا ضروری; 504 absolutely essential words; آموزش زبان; آموزش کلمات انگلیسی; کلمات انگلیسی پرکاربرد; لیست کلمات انگلیسی; آموزش انگلیسی; زبان انگلیسی; یادگیری زبان; یادگیری زبان انگلیسی; یادگیری انگلیسی; یادگیری کلمات 504; یادگیری 504 واژه;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو