لیست 900 واژه عمومی زبان انگلیسی با معنی فارسی - بخش اول

لیست 900 واژه عمومی زبان انگلیسی با معنی فارسی - بخش اول

بخش اول از 900 واژه عمومی زبان انگلیسی:

در حقيقت

actually

1

کافی

adequate

2

مخفف

abbreviation

3

کاملا"

absolutely

4

انتزاعي

abstract

5

مخفف

abbreviation

6

کاملاٌ

absolutely

7

انتزاعی

abstract

8

تحصیلی

academic

9

شتاب دادن

accelerate

10

شتاب دهنده

accelerator

11

قابل قبول

acceptable

12

پيرامونى

accessory

13

بدرستى

accurately

14

متهم کردن

accuse

15

دست يافتن

achieve

16

تحصيل

achievement

17

تایید

acknowledgement

18

واقعی

actual

19

وفق دادن

adapt

20

قبول کردن

adopt

21

تحسین

admiration

22

تحسین کردن

admire

23

قبول کردن

admit

24

برتری

advantage

25

توجه کردن

advert

26

اگهى دادن

advertise

27

عاطفه

affect

28

استطاعت داشتن

afford

29

تجاوز

aggression

30

تجاوزکارانه

aggressive

31

یاری کردن

aid

32

هدف

aim

33

هواپيما

aircraft

34

زنگ خطر

alarm

35

دائم الخمر

alcoholic

36

همانند

alike

37

در قيد حيات

alive

38

درهرقسمت

all over

39

در سراسر جهان

all over the world

40

اجازه دادن

allow

41

پیوستن

ally

42

باصداى بلند

aloud

43

پيش از اين قبلا

already

44

شق ديگر

alternative

45

اگر چه

although

46

متعجب

amazed

47

شگفت انگيز

amazing

48

ارزو جاه طلب بودن

ambition

49

جاه طلب

ambitious

50

درميان

among

51

میزان

amount

52

تفريح دهنده

amusing

53

تحليل کردن

analyse

54

اناليز رياضى

analysis

55

نیا

ancestor

56

مجلس يادبود يا جشن ساليانه

anniversary

57

آگهی

announcement

58

سالیانه

annual

59

آپارتمان

apartment

60

مضطرب

anxious

61

وعده ملاقات

appointment

62

ترسناک

appalling

63

ظاهرا

apparently

64

ظاهرشدن

appear

65

برنامه کاربردى

application

66

رسيدن

approach

67

تصديق کردن

approve

68

تقريب زدن

approximate

69

زرد آلو

apricot

70

منطقه

area

71

گفتگو کردن

argue

72

ارتش

army

73

توقيف شخص

arrest

74

متکبر خودبين

arrogant

75

انگنار کنگر فرنگى

artichoke

76

مصنوعی

artificial

77

هنرمند

artist

78

پیامد

result

79

خواب

asleep

80

مارچوبه

asparagus

81

آدمکشی

assassination

82

حمله کردن به کسى به قصد ازار بدنى

assault

83

مميزى ماليات

assessment

84

سرمايه

asset

85

دستيارى

assistance

86

غرور

assumption

87

تنگى نفس

asthma

88

گيج کردن

astonish

89

ورزشکار

athlete

90

علم ورزش

athletics

91

شهر اتن

athena

92

انجمن دانش

atheneum

93

منکر خدا خدانشناس

atheist

94

مميزى دفاتر محاسباتى

audit

95

اصل بناگذارى

aufbau principle

96

ماشين تحويل دار خودکار

atm

97

اتمسفر

atmosphere

98

با شرارت بى پايان

atrocious

99

حمله کردن

attack

100

مهاجم

attacker

101

کوشش کردن

attempt

102

گرايش

attitude

103

وکيل

attorney

104

مولف

author

105

بيوگرافى

auto biography

106

دستگاه خودکار

automatic

107

در دسترس

available

108

ميانگين حسابى

average

109

نوعى ميوه شبيه انبه يا گلابى بزرگ

avocado

110

اجتناب پذير

avoidable

111

جايزه دادن

award

112

اگاه

aware

113

کنار

away

114

دورنما

background

115

به عقب

backward

116

بالانس کردن

balance

117

لخت

bald

118

دسته ء موسيقى

band

119

صداى بلند يا محکم

bang

120

نوار زخم بندى

bandage

121

چانه زنى در معامله

bargain

122

حصار

barrier

123

وکيل دادگسترى

barrister

124

زير زمين

basement

125

ساحل

beach

126

پيروزى

beat

127

زيبايى

beauty

128

زیرا که

because

129

زنبورعسل

bee

130

چغندر

beetroot

131

خواهش کردن

beg

132

رفتارکردن

behave

133

رفتار

behaviour

134

تعلق داشتن

belong

135

نوار

belt

136

سود بردن

benefit

137

درکنار

beside

138

انسوى

beyond

139

موتورسيکلت

bike

140

زيستنامه

biography

141

بتلخى

bitterly

142

سرزنش کردن

blame

143

ملايم

bland

144

خون امدن

bleed

145

نابينا

blind

146

بلوک ساختن

block

147

خوى

blood

148

شکوفه

blossom

149

شعر قصيده

blowdry

150

صفحه مدار

board

151

خشمگين شدن

boil

152

استخوان بندى

bone

153

کاپوت اتومبيل

bonnet

154

پاداش قرضه

bonus

155

راه اندازى

boot

156

بنيان نهادن

bottom

157

محدود کردن

bound

158

مشت زن

boxer

159

دست بند النگو بازوبند

bracelet

160

چنگک

bracket

161

هوش

brain

162

ترمز

brake

163

علامت تجارتى

brand

164

دمیدن

breath

165

بادملايم

breeze

166

نسيم دار

breezy

167

خشت

brick

168

تازه عروس

bride

169

پل زدن

bridge

170

براق

bright

171

تابان

brilliant

172

اوردن

bring

173

گشاد

broad

174

نوعى گل کلم

brocoli

175

جاروب کردن

broom

176

جسته گريخته عباراتى از کتاب خواندن

browse

177

دلو سطل

bucket

178

موسس

builder

179

گاونر

bull

180

دزد

burglar

181

تدفين

burial

182

امتياز گرفتن از حريف

burn

183

منفجر شدن

burst

184

کسب و کار

business

185

اشغال

busy

186

دکمه

button

187

گنجه

cabinet

188

ماهيچه ساق پا

calf

189

حمله

campaign

190

جوى اب

canal

191

سرطان

cancer

192

داوطلب

candidate

193

شمع

candle

194

سرپوش

cap

195

توانا

capable

196

ظرفيت

capacity

197

تنخواه

capital

198

فرمانده ناو

captain

199

ربودن

capture

200

منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی


;
عمومی; کلمات عمومی; کلمات عمومی انگلیسی; لغات عمومی انگلیسی; لیست کلمات عمومی زبان انگلیسی; لیست کلمات عمومی انگلیسی; معنی فارسی; لیست کلمات; زبان انگلیسی; زبان; آموزش زبان; آموزش زبان انگلیسی; آموزش انگلیسی; افزایش دایره لغت; افزایش دایره لغات; یادگیری انگلیسی; یادگیری زبان; یادگیری کلمات انگلیسی; مرجع کلمات انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو