لیست 900 واژه عمومی زبان انگلیسی با معنی فارسی - بخش دوم

لیست 900 واژه عمومی زبان انگلیسی با معنی فارسی - بخش دوم

بخش دوم از 900 واژه عمومی زبان انگلیسی:

مقواى نازک

cardboard

201

پيشه

career

202

بادقت

careful

203

بى دقت

careless

204

کاروان شادى

carnival

205

درودگر

carpenter

206

مداد رنگى مومى

crayon

207

مورد

case

208

ليست قطعات

catalogue

209

احشام واغنام

cattle

210

توجه کنيد

caution

211

کاو مقعر

cave

212

جشن گرفتن

celebrate

213

کرفس

celery

214

زيرزمين

cellar

215

ميان

centre

216

درصد

cent

217

چالش

challenge

218

مسابقه هاى قهرمانى

championship

219

احتمال

chance

220

معاوضه

change

221

فصل( کتاب)

chapter

222

بار کردن

charge

223

گپ زدن

chat

224

ادم متقلب وفريبنده

cheat

225

بازرسى کلى

checkup

226

بشاش

cheerful

227

فريادوهلهله افرين

cheer

228

جويدن

chew

229

سرد خنک

chilly

230

بخارى

chimney

231

گزينه

choice

232

گزيدن

choose

233

ريز ريز کردن

chop

234

مدار جريان

circuit

235

دايره اى شکل

circular

236

شهرى

civil

237

ادعا

claim

238

ارامش

calm

239

نقد کردن

cash

240

واضح کردن

clear

241

دفترى

clerical

242

پستو گنجه

closet

243

کتان

cloth

244

باشگاه

club

245

کلاچ

clutch

246

مربى

coach

247

نارگيل

coconut

248

از حال رفتن

collapse

249

حلقه

collar

250

ويرگول

comma

251

مشترک

common

252

ارتباط حاصل کردن

communicate

253

اجتماع

community

254

مقايسه کردن

compare

255

رقابت کردن با

compete

256

رقابت

competition

257

شکايت کردن

complain

258

کاملا بکلى

completely

259

پيچيده

complex

260

پيچيده

complicated

261

ساختن

compose

262

سازش

compromise

263

اجبارى

compusory

264

مضطرب

concerned

265

بتنى کردن

concrete

266

هادى جريان برق

conductor

267

تصديق کردن

confirm

268

تعارض

conflict

269

اتصال دادن

connect

270

ملاحظه کردن

consider

271

از شامل بودن

consist

272

تشکيل دادن

constitute

273

مشاور

consultant

274

دربرداشتن

contain

275

معاصر

contemporary

276

مسابقه

contest

277

سابقه

context

278

پيمان

contract

279

تباين

contrast

280

راحت

convenient

281

تبديل کردن

convert

282

حريف شدن

cope

283

کنج

corner

284

راهرو

corridor

285

هزينه

cost

286

جامه

costume

287

نخى

cotton

288

جفت شدن درگير شدن

couple

289

دادگاه

court

290

روکش کردن

cover

291

به پهلو حرکت کردن

crab

292

ترک خوردن

crack

293

خامه اى

creamy

294

ساختن

create

295

افريده

creature

296

جرم

crime

297

تبهکار مجرم

criminal

298

بحران

crisis

299

خطرناک

critical

300

جمعيت

crowd

301

وخيم

crucial

302

بيرحم

cruel

303

فرهنگ

culture

304

کنجکاو

curious

305

در حال حاضر فعلى

current

306

منحنى

curve

307

دوچرخه سوارى

cycling

308

اسيب ديدن

damage

309

خيس کردن مرطوب کردن

damp

310

تيره کردن

dark

311

خط تيره

dash

312

داده هاى امارى

data

313

متوفى

dead

314

ناشنوا

deaf

315

معامله

deal

316

مرگ

death

317

مباحثه کردن

debate

318

کاهش

decline

319

پيراستن

decorate

320

کاهش

decrease

321

عميق

deep

322

شکست

defeat

323

دفاع

defence

324

مشخص کردن

define

325

مشخصات

definition

326

محظوظ

delighted

327

تقاضا

demand

328

نمايش دادن

demonstrate

329

انکار يا حاشا کردن

deny

330

شعبه

department

331

وابسته بودن

depend

332

بيعانه

deposit

333

افسردگى

depression

334

ارتفاع

depth

335

ويران

deserted

336

با وجود بااينکه

despite

337

تخريب کردن

destroy

338

جزئيات

detail

339

تصميم گرفتن

determine

340

گسترش دادن

develop

341

وقف کردن

devote

342

ديابت

diabetes

343

مورب

diagonal

344

دفتر يادداشت روزانه

diary

345

رژيم گرفتن

diet

346

مستقيم

direct

347

عدم صلاحيت

disability

348

ناتوان کردن

disable

349

ناپديد شدن

disappear

350

نااميد ناکام

disappointed

351

فاجعه

disaster

352

تخفيف

discount

353

کشف کردن

discover

354

بيمارى

disease

355

نفرت

disgust

356

دوست نداشتن

dislike

357

نافرمانى کردن

disobey

358

فاصله

distance

359

دچار دوران سر

dizzy

360

شک

doubt

361

بطرف پايين

down

362

دوجين

dozen

363

نمايش

drama

364

پوشاندن

dress

365

قطره

drop

366

دين

due

367

کند شدن

dull

368

درجريان

during

369

غبار

dust

370

وظيفه

duty

371

عقاب

eagle

372

تحصيل کردن

earn

373

کره زمين

earth

374

ويرايش کردن

edit

375

اثر

effect

376

کارامد

efficient

377

تلاش

effort

378

منتخب

elect

379

الکتريکى

electrical

380

زيبا

elegant

381

فیل

elephant

382

اسانسور

elevator

383

اضطرارى

emergency

384

هيجان

emotion

385

تاکيد

emphasis

386

کارمند

employee

387

توانا

enable

388

ترغيب کردن

encourage

389

دايره المعارف

encyclopedia

390

دشمن

enemy

391

انرژى

energy

392

موتور

engine

393

مهندسى

engineering

394

باندازه ءکافى

enough

395

درخواست

enquiry

396

پذيرائى کننده

entertainer

397

سرگرم کننده

entertaining

398

سرگرمى

entertainment

399

اشتياق

enthusiasm

400


منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی


;
عمومی; کلمات عمومی; کلمات عمومی انگلیسی; لغات عمومی انگلیسی; لیست کلمات عمومی زبان انگلیسی; لیست کلمات عمومی انگلیسی; معنی فارسی; لیست کلمات; زبان انگلیسی; زبان; آموزش زبان; آموزش زبان انگلیسی; آموزش انگلیسی; افزایش دایره لغت; افزایش دایره لغات; یادگیری انگلیسی; یادگیری زبان; یادگیری کلمات انگلیسی; مرجع کلمات انگلیسی; لغات انگلیسی; یادگیری لغات انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو