لیست 900 واژه عمومی زبان انگلیسی با معنی فارسی - بخش چهارم

لیست 900 واژه عمومی زبان انگلیسی با معنی فارسی - بخش چهارم

بخش چهارم از 900 واژه عمومی زبان انگلیسی:


زمين

ground

601

گروه

group

602

روييدن

grow

603

رشد

growth

604

شلخته

grubby

605

شخص ضمانت شده

guarantee

606

حدس زدن

guess

607

گناهکار مقصر بزهکار مجرم

guilty

608

گيتار

guitar

609

گیتارزن

guitarist

610

سالن ژيمناستيک

gym

611

ژيمناست

gymnast

612

ورزش ژيمناستيک

gymnastics

613

عادت

habit

614

مدل موی سر

hairstyle

615

برادر ناتنى

halfbrother

616

خواهر ناتنى

halfsyster

617

سرسرا

hall

618

چکش

hammer

619

بسهولت قابل استفاده

handy

620

بندرگاه

harbour

621

اذيت

harm

622

مضر

harmful

623

بى ضرر

harmless

624

عنوان

headline

625

شفا دادن

heal

626

بهداشت

health

627

سالم

healthy

628

شنيدن

hear

629

قلب

heart

630

سنگين

heavy

631

گیج کننده

hectic

632

شاخ وبرگ گياهان

herb

633

بى ميل بودن

hesitate

634

بطور عالى

highly

635

تاریخی

historical

636

ضربه به توپ يا حريف

hit

637

نگهداشتن

hold

638

سوراخ

hole

639

یه

homeward

640

صادق

honest

641

درستکارى

honesty

642

ماه عسل

honeymoon

643

رقاص حرفه اى

hoofer

644

اميد

hope

645

افقى

horizontal

646

شاخ

horn

647

اسب

horse

648

هرچند

however

649

بزرگ جثه

huge

650

انسانى

human

651

مرطوب

humid

652

خنده اور

humorous

653

شکار

hunt

654

شتاب کردن

hurry

655

صدمه زدن

hurt

656

شوى

husband

657

خط ربط

hyphen

658

برابر همانند يکسان

identical

659

تعيين کردن

identify

660

تعبير ويژه

idiom

661

اصطلاحى

idiomatic

662

هيجان

ignition

663

چشم پوشى کردن

ignore

664

غيرقانونى

illegal

665

ناخوانا

illegible

666

پرتو افکندن

illuminate

667

شرح و توضيح دادن

illustrate

668

شرح

illustration

669

تصور کردن

imagine

670

فورا"

immediately

671

مهاجر

immigrant

672

مهاجرت

immigration

673

غير اخلاقى

immoral

674

نا شکيبا

impatient

675

موثر

impressive

676

بهبودى دادن

improve

677

بهبود

improvement

678

به طور خاص

in particular

679

در فرد

in person

680

در قدرت

in power

681

در اصل

in principle

682

در خلوت

in private

683

در انظار عمومی

in public

684

در مالیات

in tax

685

در تئوری

in theory

686

در واقع

inactual

687

بعلاوه

inaddition

688

در کافی

inadequate

689

پیش

inadvance

690

نا مناسب

inappropriate

691

در صندوق قرار دادن

incase

692

شامل بودن

include

693

درامد

income

694

در مقایسه

incomparison

695

رشد ترقى زيادشدن

increase

696

باور نکردنى

incredible

697

براستى

indeed

698

فردى

individual

699

صنعتى

industrial

700

صنعت

industry

701

بى اثر

ineffective

702

ناکارا بى کفايت

inefficient

703

در حقیقت

infact

704

عفونت

infection

705

عفونى

infectious

706

تورم پول

inflation

707

تاثير

influence

708

غير رسمى

informal

709

عنصر سازنده

ingredient

710

به ارث بردن

inherit

711

ارث

inheritance

712

اسيب زدن

injure

713

مجروح

injured

714

اسيب

injury

715

درونى

inner

716

بيگناه

innocent

717

نو اورى کردن

innovate

718

نواورى

innovation

719

ابتکارى

innovative

720

حمله بدرون

inrush

721

حشره

insect

722

ناايمن

insecure

723

غيرحساس

insensitive

724

پافشارى کردن

insist

725

بيخوابى

insomnia

726

الهام بخشيدن

inspire

727

نصب کردن

install

728

در عوض

instead

729

قصد داشتن

intend

730

قصد

intention

731

علاقه

interest

732

بين المللى

international

733

تفسير کردن

interpret

734

تفسير

interpretation

735

وقفه

interrupt

736

مصاحبه

interview

737

زير بارنرو

intolerant

738

معرفى کردن

introduce

739

مورد تجاوز قرار دادن

invade

740

تهاجم

invasion

741

اختراع کردن

invent

742

اختراع

invention

743

سرمايه گذارى کردن

invest

744

تحقيق

investigation

745

سرمايه گذارى

investment

746

شاگردان را هنگام امتحانات پاييدن

invigilate

747

در گير کردن يا شدن

involve

748

اهن

iron

749

بی قاعده

irregular

750

نامربوط

irrelevant

751

بى مسئوليت

irresponsible

752

تحريک پذير

irritable

753

صادر کردن

issue

754

يک قلم

item

755

حسود

jealous

756

جواهر فروشى

jewelry

757

به هم ملحق شدن يا کردن

join

758

لطيفه

joke

759

ژورنال

journal

760

روزنامه نگارى

journalism

761

روزنامه نگار

journalist

762

قاضى

judge

763

داورى

judgement

764

اشغال

junk

765

تنقلات

junk food

766

هيات داوران

jury

767

تنها

just

768

ادامه دادن

keep

769

قلوه

kidney

770

به قتل رساندن

kill

771

مهربان

kind

772

شلوارگشاد کوتاهى که نزديک زانو جمع شده باشد

knickers

773

دستگیره

knob

774

زدم

knocked

775

دانش

knowledge

776

ازمايشگاه

lab

777

ازمايشگاه

laboratory

778

فقدان

lack

779

نردبان

ladder

780

درياچه

lake

781

زمين

land

782

منظره طبيعى

landscape

783

راه باريک

lane

784

رويهم افتادگى

lap

785

حجيم

large

786

اخرين

last

787

اغاز کردن

launch

788

گدازه

lava

789

قانون مطیع

law abiding

790

چمن

lawn

791

تنبل

lazy

792

سرب

lead

793

رهبری

lead

794

رهبر

leader

795

نشد کردن

leak

796

چرم

leather

797

رها کردن

leave

798

کنفرانس

lecture

799

مدرس

lecturer

800منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی


;
عمومی; کلمات عمومی; کلمات عمومی انگلیسی; لغات عمومی انگلیسی; لیست کلمات عمومی زبان انگلیسی; لیست کلمات عمومی انگلیسی; معنی فارسی; لیست کلمات; زبان انگلیسی; زبان; آموزش زبان; آموزش زبان انگلیسی; آموزش انگلیسی; افزایش دایره لغت; افزایش دایره لغات; یادگیری انگلیسی; یادگیری زبان; یادگیری کلمات انگلیسی; مرجع کلمات انگلیسی; لغات انگلیسی; یادگیری لغات انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو