لیست 900 واژه عمومی زبان انگلیسی با معنی فارسی - بخش پنجم و نهایی

لیست 900 واژه عمومی زبان انگلیسی با معنی فارسی - بخش پنجم و نهایی

بخش پنجم و نهایی از 900 واژه عمومی زبان انگلیسی:

تره فرنگى

leek

801

قانونى

legal

802

فراغت

leisure

803

فراغت

leisure

804

مسافت

length

805

پلنگ

leopard

806

اجازه دادن

let

807

نامه

letter

808

سرپوش

lid

809

حيات

life

810

محدود

limited

811

پيوند دادن

link

812

مايع

liquid

813

ليست گرفتن

list

814

برانکارد

litter

815

زنده بودن

live

816

سر زندگی

liveliness

817

باروح

lively

818

زنده

lively

819

ظرفيت

load

820

وام

loan

821

خرچنگ دريايى

lobster

822

شل کردن

loosen

823

گم کردن

lose

824

تلفات

loss

825

باصداى بلند

loud

826

جزر و مد خفیف

low tide

827

باوفا

loyal

828

ريه

lung

829

غزل سرا

lyric

830

ديوانه

mad

831

بانو خانم

madam

832

اصلى

main

833

بيشتر

mainly

834

اکثريت

majority

835

مذکر

male

836

تفرجگاه

mall

837

اداره کردن

manage

838

مديريت

management

839

مدير

manager

840

راهنماى انجام کار

manual

841

توليد کردن

manufacture

842

توليد کننده

manufacturer

843

بازار يابى

marketing

844

ازدواج

marriage

845

خمير نرم

mash

846

توده

massive

847

رئيس

master

848

شاهکار

masterpiece

849

جور کردن

match

850

همسر

mate

851

جنس

material

852

مادری

maternity

853

بالغ شدن

mature

854

حداکثر

maximum

855

امکان داشتن

may

856

اندازه گيرى کردن

measure

857

اندازه گيرى

measurement

858

تعميرکار اتومبيل

mechanic

859

نشان

medal

860

متوسط

mediocre

861

اهنگ شيرين

melody

862

ذوب

melt

863

عضو

member

864

تعمير کردن

mend

865

تذکر ياداورى

mention

866

شبکه

mesh

867

فلز

metal

868

روش

method

869

متريک

metric

870

کلان شهر

metropolis

871

شهری

metropolitan

872

ميانى

middle

873

توانايى

might

874

نرم

mild

875

نظامى

military

876

قيمه شده

minced

877

ذهن

mind

878

مينيمم

minimum

879

کوچکتر

minor

880

اقليت

minority

881

نعناع

mint

882

مه دار

misty

883

ترکيبى

mix

884

ناله

moan

885

مدرن

modern

886

معتدل

modest

887

هیولا

monster

888

اخمو

moody

889

چوبی که کهنه یا پشم بر سر ان می پیچند و مانند جارو بکار میبرند

mop

890

اخلاقی

moral

891

علاوه بر این

moreover

892

پشه

mosquito

893

انگیزه

motivated

894

انگیزه

motivation

895

موتور سیکلت

motorbike

896

بزرگراه

motorway

897

عزاداران

mourners

898

ماوس

mouse

899

گل

mud

900

گلی

muddy

901

گلی

muddy

902

لیوان

mug

903

غارتگر

mugger

904

گرم

muggy

905

چند

multi

906

قتل

murder

907

قاتل

murderer

908

موسیقی

musical

909

نوازنده

musician

910

صدف دو کپهای

mussel

911

راز

mystery

912

ناخن

nail

913

پرستار بچه

nanny

914

باریک

narrow

915

تند و زننده

nasty

916

ملی

national

917

نزدیک

nearby

918

شسته و رفته

neat

919

گردن بند

necklace

920

نیاز

need

921

سوزن

needle

922

گهگاه

occasionally

923

تنش

tension

924

 


منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی


;
عمومی; کلمات عمومی; کلمات عمومی انگلیسی; لغات عمومی انگلیسی; لیست کلمات عمومی زبان انگلیسی; لیست کلمات عمومی انگلیسی; معنی فارسی; لیست کلمات; زبان انگلیسی; زبان; آموزش زبان; آموزش زبان انگلیسی; آموزش انگلیسی; افزایش دایره لغت; افزایش دایره لغات; یادگیری انگلیسی; یادگیری زبان; یادگیری کلمات انگلیسی; مرجع کلمات انگلیسی; لغات انگلیسی; یادگیری لغات انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو