لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش هشتم


لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش هشتم

بخش هشتم لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی:


برش Clip  7001
کلیپ بورد Clipboard  7002
(اسب یا سورتمه یا کالسکه و غیره) سریع Clipper  7003
برش Clipping  7004
nothing Clipping Circuit  7005
(دسته ی کوچکی که به آسانی دیگران را راه نمی دهند و تفرعن می فروشند) جرگه ی بسته Clique  7006
وابسته به جرگه Cliquey  7007
وابسته به جرگه Cliquy  7008
معنی وارد نشدهClitoral  7009
معنی وارد نشده Clitoric  7010
معنی وارد نشده Clitoris  7011
فاضلاب Cloaca  7012
قبا Cloak  7013
nothing Cloak And Dagger  7014
رختکن Cloakroom  7015
لباس Clobber  7016
ظرف شیشه ای یا پلاستیکی (معمولا به شکل ناقوس) که مثل سر پوش روی گیاه قرار می دهند Cloche  7017
nothing Clock Frequency  7018
nothing Clock Generator  7019
nothing Clock Interrupt  7020
nothing Clock Pulse  7021
nothing Clock Rate  7022
nothing Clock Signal  7023
nothing Clock Skew  7024
nothing Clock Stagger  7025
nothing Clock Track  7026
با سنجش زمان Clocked  7027
nothing Clocked Flip Flop  7028
nothing Clocked Input  7029
در جهت گردش عقربه های ساعت Clockwise  7030
در جهت گردش عقربه های ساعت Clockwise  7031
دستگاه و روش کار ساعت Clockwork  7032
کلوخ Clod  7033
آدم دست و پا چلفتی Clodhopper  7034
ادم کودن Clodpole  7035
آدم کله خر Clodpoll  7036
کفش چوبی Clog  7037
کفش چوبی Clog  7038
حجره حجره Cloisonne  7039
صومعه Cloister  7040
صومعه ای Cloistral  7041
راهبه Cloistress  7042
وابسته به تولید مثل یا ابستنی غیر جنسی Clonal  7043
(عامیانه) عینا نسخه برداری یا تقلید کردن Clone  7044
سم Cloot  7045
صدای سم اسب بر سنگفرش Clop  7046
(اقتصاد) شرکت محدود (که متعلق به یک یا چند نفر بوده و سهام آن معمولا در بازار سهام خرید و فروش نمی شود) (closed corporation هم می گویند) Close Corporation  7047
nothing Close Grain  7048
nothing Close Grained  7049
از جلو Close Up  7050
بسته Closed  7051
بسته Closed  7052
(تلویزیون) مداربسته Closed Circuit  7053
حلقه بسته Closed Loop  7054
nothing Closed Loop Gain  7055
(روابط کارگر و کار فرما) منحصر به کارگران عضو اتحادیه Closed Shop  7056
(روابط کارگر و کار فرما) منحصر به کارگران عضو اتحادیه Closed Shop  7057
nothing Closed Subroutine  7058
خسیس Closefisted  7059
نمایشنامه ای که بیشتر برای خواندن نوشته شده تا برای روی صحنه آوردن Closet Drama  7060
بستار Closure  7061
بستار Closure  7062
دلمه Clot  7063
لباس پوشاندن Clothe  7064
nothing Clothes Peg  7065
جا لباسی (دیرک بازوداری که لباس و کلاه به آن می آویزند) Clothes Tree  7066
(طناب یا سیم که روی آن رخت خشک می کنند) رجه Clothesline  7067
گیره رخت Clothespin  7068
جامه فروش Clothier  7069
لباس Clothing  7070
(در پارلمان و گردهمایی) کفایت مذاکرات Cloture  7071
ابر Cloud  7072
بارندگی زیاد Cloudburst  7073
بی ابر Cloudless  7074
بطور بی ابر یا روشن Cloudlessly  7075
ابر چه Cloudlet  7076
زدن Clout  7077
قرنفل Clove  7078
nothing Clove Gillyflower  7079
اسم مفعول فعل : cleave Cloven  7080
(در مورد سم گاو و آهو و بز و غیره) شکافته Cloven Foot  7081
شبدر Clover  7082
(راه سازی) تقاطع شبدری Cloverleaf  7083
دلقک Clown  7084
بی تربیت Clownish  7085
(در اثر زیادی خوراک یا شیرینی آن) زده شدن Cloy  7086
رجوع شود به lounge car Club Car  7087
صندلی دسته دار و رو دوزی شده و نرم (که معمولا پشتی آن کوتاه است) Club Chair  7088
گوشت گاو بریان شده (از بالای ران گاو) Club Steak  7089
(پزشکی) پای چنبری Clubfoot  7090
(تیم های ورزشی) رختکن (که معمولا به دوش و مستراح نیز مجهز است) Clubhouse  7091
قدقد Cluck  7092
دسته Clump  7093
دارای انباشتگی یا همفشردگی Clumpy  7094
بدترکیبی Clumsily  7095
قناس Clumsy  7096
زمان گذشته و اسم مفعول فعل : cling Clung  7097
كلاستر Cluster  7098
كلاستر Cluster  7099
درهم ریختگی Clutter  7100
تنقیه Clyster  7101
وارد نشده Co  7102
nothing Co Ed  7103
nothing Co Op  7104
nothing Co Opt  7105
nothing Co Optation  7106
nothing Co Option  7107
nothing Co Worker  7108
توده شده Coacervate  7109
nothing Coach Built  7110
کالسکه چی Coachman  7111
(نمایش) با هم (نقشی را) ایفا کردن Coact  7112
تعاون Coaction  7113
دستیار اسقف (که معمولا جانشین او می شود) Coadjutor  7114
(گیاه شناسی) هم پیوند Coadunate  7115
انعقاد پذیری Coagulability  7116
(در مورد آبگونه ها) انعقادپذیر Coagulable  7117
آنزیم لخته ساز Coagulase  7118
دلمه شدن Coagulate  7119
لخته Coagulation  7120
(به ویژه در مورد آبگونه های آلبومین دار) دلمه Coagulum  7121
گاز زغالسنگ Coal Gas  7122
(کشتی یا ترن یا کامیون) زغالبر Coaler  7123
(در مورد استخوان شکسته و غیره) به هم جوش خوردن Coalesce  7124
(در مورد استخوان شکسته و غیره) به هم جوش خوردن Coalesce  7125
پیوستگی Coalescence  7126
امیخته بهم Coalescent  7127
ناحیه ذغال خیز Coalfield  7128
(معماری) برآمدگی لبه های بام (که باران را به ناودان هدایت می کند) Coaming  7129
باهم جور امدن Coapt  7130
(در مورد pupae یا نوچه ی حشرات) محصور در پوسته ی لیسه Coarctate  7131
تنگی Coarctation  7132
nothing Coarse Grained  7133
خشن شدن Coarsen  7134
اصطلاح عوامانه Coarseness  7135
خط ساحلی Coastline  7136
به سوی ساحل Coastward  7137
بطرف ساحل Coastwards  7138
در نزدیکی و در امتداد ساحل Coastwise  7139
کت Coat  7140
کت Coat  7141
جا رختی Coat Hanger  7142
نشان Coat Of Arms  7143
پوشش Coating  7144
پوشش Coating  7145
نویسنده ی مشترک Coauthor  7146
(با ور رفتن و دستکاری ماشین و غیره را) به کار انداختن Coax  7147
کابل هم محور Coaxial Cable  7148
(انگلیس - محلی) رئیس Cob  7149
کوبالتی Cobalitic  7150
کبالت Cobalt  7151
(شیمی) وابسته به یا دارای کبالت دو ظرفیتی Cobaltous  7152
(استرالیا - خودمانی) همدم Cobber  7153
(اغلب با: up) سر هم بندی کردن Cobble  7154
(انگلیس - عامیانه) چرند Cobbler  7155
سنگفرش Cobblestone  7156
(کشوری که با یکی از کشورهای درگیر در جنگ همکاری می کند ولی متحد رسمی آن نیست) همرزم Cobelligerent  7157
(اسکاتلند) قایق پارویی کوتاه و ته پهن Coble  7158
nothing Cobol  7159
تار عنکبوت Cobweb  7160
(گیاه شناسی) کوکا (انواع گیاهان جنس Erythroxylon به ویژه E. coca بومی نواحی حاره ی امریکا) Coca  7161
کوکائین Cocaine  7162
(پزشکی) با کوکایین بی حس کردن Cocainize  7163
عصعصی Coccygeal  7164
قرمز دانه Cochineal  7165
صدف گوش Cochlea  7166
خروس Cock  7167
nothing Cock A Hoop  7168
nothing Cock And Bull Story  7169
nothing Cock Boat  7170
nothing Cock Eyed  7171
آدم کوچک و بی اهمیت که خیلی خود را بگیرد Cockalorum  7172
(جانورشناسی) طوطی کاکلی (که بومی استرالیا و آسیای شرقی است و پرو بال سپیدی دارد: جنس Cacatua) Cockatoo  7173
(افسانه) اژدهایی که از تخم مرغ بیرون آمده و با نگاه انسان را می کشد Cockatrice  7174
اغاز Cockcrow  7175
رجوع شود به cocker spaniel Cocker  7176
سگ کاکر اسپانیل (سگ اسپانیل کوچک) Cocker Spaniel  7177
خروس Cockerel  7178
(چشم) کور موشی Cockeye  7179
خروس جنگی (جنگ انداختن دو خروس به منظور تماشا و شرط بندی که در امریکا و کانادا و انگلیس غیر قانونی است) Cockfight  7180
خروس مآبی Cockiness  7181
(جانورشناسی) صدف ماهی (انواع نرم تنان تیره ی Cardiidae دارای دو کپه ی قلب شکل و کنگره دار) Cockle  7182
صدف (هر یک از دو کپه بشقاب مانند که نرم تنان را می پوشاند) Cockleshell  7183
(به طور کلی) ساکن لندن Cockney  7184
لندنی کردن Cockneyfy  7185
(در اتومبیل های مسابقه ای) صندلی راننده Cockpit  7186
بلوچ Cockscomb  7187
نشانه روی Cockshot  7188
(انگلیس - محلی) غروب Cockshut  7189
قراول رفتن Cockshy  7190
(صد در صد) مطمئن Cocksure  7191
(قدیمی) Cocktail  7192
(عامیانه) غره Cocky  7193
نخل نارگیل Coco  7194
کاکائو Cocoa  7195
ادراک چیزهای یکسان Coconscious  7196
ادراک چیزهای یکسان Coconsciousness  7197
نخل نارگیل Coconut Palm  7198
پیله Cocoon  7199
تک پران Cocotte  7200
(گیاه شناسی) کدوی سبز (که به شکل خیار درشت است) Cocozelle  7201
کیسه Cod  7202
(موسیقی) بخش پایانی و نسبتا مستقل یک قطعه ی موسیقی Coda  7203
نوازش کردن Coddle  7204
رمز Code  7205
رمز Code  7206
nothing Code Conversion  7207
nothing Code Distance  7208
nothing Code Element  7209
nothing Code Holes  7210
nothing Code Set  7211
nothing Code Translation  7212
nothing Code Translator  7213
nothing Code Value  7214
nothing Code Vector  7215
nothing Code Walk Through  7216
رمزی Coded  7217
nothing Coded Character  7218
nothing Coded Decimal  7219
رمز گذار Coder  7220
(در اصل) مجموعه ی قوانین Codex  7221
(عامیانه) پیرمرد عجیب و غریب Codger  7222
برنامه Codification  7223
برنامه Codification  7224
تدوین کردن Codify  7225
تدوین کردن Codify  7226
برنامه نویسی Coding  7227
nothing Coding Form  7228
(آموزش و پرورش) آموزش پسران و دختران با هم Coeducation  7229
ضریب Coefficient  7230
ضریب Coefficient  7231
رجوع شود به equal Coequal  7232
ناگزیرکردنی Coercible  7233
اجبار Coercion  7234
زورگویانه Coercive  7235
ابدی و ازلی Coeternal  7236
هم تاریخ Coeval  7237
با هم در صلح و صفا زیستن Coexist  7238
شرکت درهستی Coexistence  7239
(از نظر فضا یا زمان) همسان Coextensive  7240
کافه Coffee Shop  7241
میز پیشدستی Coffee Table  7242
قهوه خانه Coffeehouse  7243
قهوه جوش Coffeepot  7244
صندوق Coffer  7245
(ساختن پایه های پل) صندوقه ی زیر آبی Cofferdam  7246
(از ریشه ی عربی : قافله) دسته ای از بردگان یا چهارپان (که با زنجیر به هم قطار شده اند) Coffle  7247
دندان Cog  7248
استدلال محکم Cogency  7249
قانع کننده Cogent  7250
اندیشه پذیر Cogitable  7251
اندیشه کردن Cogitate  7252
اندیشه Cogitation  7253
اندیشمند Cogitative  7254
کنیاک Cognac  7255
(زبان شناسی) همریشه Cognate  7256
(زبان شناسی) همریشگی Cognation  7257
معرفت Cognition  7258
معرفت Cognition  7259
(حقوق) ذی صلاحیت Cognizable  7260
معرفت Cognizance  7261
آگاه Cognizant  7262
آگاهی یافتن Cognize  7263
لقب Cognomen  7264
(به ویژه در هنر و کارهای دستی) خبره Cognoscente  7265
(مکانیک) چرخ دنده Cogwheel  7266
(بدون ازدواج) با هم زندگی کردن Cohabit  7267
همزیگر Cohabitant  7268
هم زیستی Cohabitation  7269
(حقوق) کسی که در ارث بری با دیگری (یا دیگران) شریک باشد Coheir  7270
(از نظر منطقی یا طبیعی)مربوط بودن Cohere  7271
(در مورد نوسان امواج) هم نوسانی Coherence  7272
ارتباط Coherency  7273
پيوستگي Cohesion  7274
(سخن و استدلال و غیره) منطقی و مستدل Cohesive  7275
گروه Cohort  7276
کلوته Coif  7277
گیسوپوش Coiffure  7278
حلقه Coil  7279
حلقه Coil  7280
مسکوکات Coinage  7281
انطباق Coincidence  7282
انطباق Coincidence  7283
دارای زمان و مکان همانند Coincident  7284
nothing Coincident Current  7285
بیمه مشترک Coinsurance  7286
بیمه ی جزئی کردن Coinsure  7287
لیف نارگیل Coir  7288
مقاربتی Coital  7289
آمیزش Coition  7290
آمیزش Coitus  7291
(خودمانی) کوکائین Coke  7292
(هواشناسی) کمینه فشار (نقطه ای بین دو جبهه هوای کم فشار که فشارش از همه جا کمتر است) Col  7293
(هواشناسی) کمینه فشار (نقطه ای بین دو جبهه هوای کم فشار که فشارش از همه جا کمتر است) Col  7294
کولا Cola  7295
آبکش Colander  7296
nothing Cold Blooded  7297
کالباس و گوشت پخته و پنیر (که برای ساندویچ لایه بری شده است) Cold Cuts  7298
(معمولا با: the) بی اعتنایی Cold Shoulder  7299
(پزشکی) تبخال Cold Sore  7300
جنگ سرد Cold War  7301
از روی بی عاطفه گی یا بی مهری Coldhearted  7302
بسردی Coldly  7303
سرما Coldness  7304
(گیاه شناسی) کلم ها (انواع گیاهان جنس Brassica از خانواده ی crucifer به ویژه شلغم) Cole  7305
(خوراکپردازی) سالاد کلم (cole slaw هم می نویسند) Coleslaw  7306
(گیاه شناسی) Colewort  7307
قولنج Colic  7308
رجوع شود به bobwhite Colin  7309
استادیوم ورزشی Coliseum  7310
(پزشکی) کولیت Colitis  7311
به سود دشمن کار کردن Collaborate  7312
همدستی Collaboration  7313
همدست Collaborator  7314
کلاژ Collage  7315
ترقوه Collarbone  7316
(برای چاپ) آماده کردن Collate  7317
(برای چاپ) آماده کردن Collate  7318
(از نظر موقعیت یا اهمیت یا زمان) نزدیک به هم Collateral  7319
nothing Collating Sequence  7320
تطبیق Collation  7321
مقابله کننده Collator  7322
کلکسیون Collection  7323
کلکسیون Collection  7324
گروهی Collective  7325
(در مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان) معامله ی گروهی Collective Bargaining  7326
كلخوز Collective Farm  7327
امنیت گروهی (اتحادیه چند کشور و مقابله ی دسته جمعی آنها با کشوری که یکی از آنها را تهدید کند) Collective Security  7328
جمعا Collectively  7329
جمعگرایی Collectivism  7330
اشتراک Collectivity  7331
اشتراکی کردن Collectivize  7332
جمع آوری Collector  7333
(ایرلندی) دختر Colleen  7334
آموزشگاه College  7335
(همکاران) دارای اختیارات متساوی Collegial  7336
دانشجو Collegian  7337
دانشجویی Collegiate  7338
(در شوروی سابق) گروه مدیران Collegium  7339
(گیاه شناسی) کلانشیم Collenchyma  7340
جریان روب Colleotor  7341
سگ کالی (سگ درشت اندام و موی بلند) Collie  7342
(بیشتر در انگلیس) Collier  7343
معدن زغالسنگ و تجهیزات آن Colliery  7344
دعوای پر سر وصدا Collieshangie  7345
(داده ها یا اندیشه های منفرد و مجزا را) به هم ربط دادن Colligate  7346
(اشعه ی نور و غیره را) هم راستا کردن Collimate  7347
(تلسکوپ و ابزار نقشه برداری و غیره) هدف یاب Collimator  7348
بر یک امتداد Collinear  7349
(با C کوچک هم می شود - مشروب الکلی دارای ودکا یا ویسکی یا رام و شکر و آب لیمو) کالینز Collins  7350
(شخصیت و اندیشه و غیره) برخورد Collision  7351
nothing Collission  7352
(زبان شناسی) با هم آمدن (دو واژه و غیره) Collocate  7353
(زبان شناسی) با هم آیی Collocation  7354
(خودمانی) رایزنی کردن Collogue  7355
(قدیمی) چربی زیر پوست بدن اشخاص چاق که به صورت چین و تا خوردگی ظاهرمی شود Collop  7356
گفت و گويی Colloquial  7357
(واژه یا عبارت یا اصطلاح) عامیانه Colloquialism  7358
سخنگر Colloquist  7359
جلسه ی گفت و شنود (دانشمندان یا خبرگان) Colloquium  7360
گفتگو Colloquy  7361
تبانی کردن Collude  7362
سازش Collusion  7363
دامنه کوهی Colluvial  7364
nothing Colluvim  7365
خاکی کردن Colly  7366
(داروسازی) چشم شویه Collyrium  7367
(عامیانه - معمولا با: the) دل درد Collywobbles  7368
کبست Colocynth  7369
سرهنگ Colonel  7370
مستعمراتی Colonial  7371
استعمارگری Colonialism  7372
مستعمره چی Colonialist  7373
مستعمره نشین Colonist  7374
استعمار Colonization  7375
(امریکا) رای دهندگان را به طور غیر قانونی به ناحیه ی دیگری (برای رای دادن) فرستادن Colonize  7376
(معماری) رده ی ستون ها (که در فواصل منظم قرار دارند) Colonnade  7377
nothing Color Blind  7378
رنگ شدنی Colorable  7379
رنگ آمیزی Coloration  7380
رنگین Colored  7381
دارای رنگ ثابت Colorfast  7382
رنگ زا Colorific  7383
(در آزمایش های شیمیایی و غیره) رنگ سنج (ابزار اندازه گیری نوع و شدت رنگ) Colorimeter  7384
رنگ آمیزی Coloring  7385
(نقاش) ماهر در رنگ آمیزی Colorist  7386
بی رنگ Colorless  7387
(ورزشگاه بزرگ شهر روم که در سال های 0 Colosseum  7388
(شخص یا چیز) بسیار بزرگ Colossus  7389
بهانه بردار Colourable  7390
حالت رنگ پذیری Colouration  7391
الوان Coloured  7392
رنگارنگ Colourful  7393
رنگ آمیزی Colouring  7394
بیرنگ Colourless  7395
رنگ زن Coloursit  7396
دتسفروشی Colportage  7397
دوره گردی که انجیل و رساله های مذهبی می فروشد Colporteur  7398
کره Colt  7399
(در دستگاه شخم زنی) تیغه ی جلوخیش Colter  7400
بازیگوش Coltish  7401
(جانورشناسی) مارسانان (خزندگان تیره ی Colubridae که مارهای بی زهری هستند) Colubrine  7402
رجوع شود به flying lemur Colugo  7403
دخمه مردگان Columbarium  7404
(در نمایش های صامت قدیم) کالمبین (دختر پانتالون) Columbine  7405
ستون Column  7406
ستون Column  7407
nothing Column Binary  7408
nothing Column By Column  7409
nothing Column Major Order  7410
ستونی Columnar  7411
(معماری) ستون بندی Columniation  7412
(روزنامه و مجله) ستون نویس Columnist  7413
nothing Com  7414
کما Coma  7415
جنگجو Comatant  7416
(گیاه شناسی) مویچه دار Comate  7417
اغما Comatose  7418
رزم Combat  7419
ستیزه جو Combative  7420
رجوع شود به coomb Combe  7421
(در مورد پنبه و پشم و غیره) دستگاه شانه زنی Comber  7422
ترکیب پذیری Combinability  7423
ترکیبی Combinational  7424
nothing Combinational Circuit  7425
ترکیبی Combinatorial  7426
ترکیبی Combinatory  7427
ترکیب شده Combined  7428
همامیخت Combo  7429
صعب العبور Combrous  7430
سوزاندن Combust  7431
اتش گیری Combustibility  7432
سوزا Combustible  7433
احتراق Combustion  7434
(در توربین گازی و موتور جت) سوختگاه (محفظه ی احتراق و بخش های وابسته به آن) Combustor  7435
به انجام رسیدن Come About  7436
nothing Come Along  7437
به هوش آمدن Come Around  7438
nothing Come Off  7439
به هوش آمدن Come Round  7440
nothing Come Through  7441
nothing Come To Pass  7442
بازیگر کمدی (مونث) Comedienne  7443
ارزان شدن Comedown  7444
کمدی Comedy  7445
حسن Comeliness  7446
(قدیمی) مودب Comely  7447
(عامیانه) نوید آمیز Comer  7448
(معمولا جمع) خوراک Comestible  7449
دنبالهدار Comet  7450
(عامیانه) تنبیه Comeuppance  7451
آب نبات Comfit  7452
دلداری Comfort  7453
پستانک Comforter  7454
(عامیانه) راحت Comfy  7455
کمیک Comic  7456
تصویرهای مضحک Comic Strip  7457
nothing Comit Language  7458
(بین فرقه های مختلف مسیحی - فعالیت های وابسته به ترویج مسیحیت) خودداری از رقابت و دوباره کاری Comity  7459
اجابت کننده Comkpliant  7460
با تعریف Comkplimentarily  7461
nothing Command Language  7462
فرمانده Commandant  7463
(ارتش - به ویژه هنگام جنگ) مصادره کردن Commandeer  7464
فرمانده Commander  7465
(در برخی انجمن های اخوت و خیریه) شعبه Commandery  7466
(ارتش) افسر فرمانده Commanding Officer  7467
فرمان Commandment  7468
کماندو Commando  7469
(فرانسه) آن طور که باید و شاید Comme Il Faut  7470
یاد کردن Commemorate  7471
یادبود Commemoration  7472
یادبودی Commemorative  7473
آغاز Commencement  7474
ستوده Commendable  7475
(قدیمی - جمع) سلام رساندن Commendation  7476
تایید آمیز Commendatory  7477
(زیست شناسی) هم پرورد (رجوع شود به commensalism) Commensal  7478
nothing Commensurability  7479
(ریاضی) اندازه پذیر Commensurable  7480
متناسب Commensurate  7481
nothing Comment Card  7482
nothing Comment Statement  7483
تفسیر Commentary  7484
(در رادیو و تلویزیون و غیره) مفسری کردن Commentate  7485
مفسر Commentator  7486
تجارت Commerce  7487
تجاری Commercial  7488
تجاری Commercial  7489
بانک بازرگانی (که کار اصلی آن پذیرفتن سپرده و دادن وام بازرگانی و انتفاعی است) Commercial Bank  7490
(جمع) اوراق بهادار بازرگانی Commercial Paper  7491
بازاریابی Commercialization  7492
(تداعی منفی) جنبه سود جویی دادن به Commercialize  7493
nothing Commerical Language  7494
(عامیانه - تداعی منفی) کمونیست Commie  7495
تقبیح Commination  7496
(در هم) آمیختن Commingle  7497
آرد کردن Comminute  7498
باريكهبري Comminution  7499
ابراز تاسف کردن (با: with) Commiserate  7500
رحم Commiseration  7501
شفقت امیز Commiserative  7502
کمیسر Commissar  7503
(ارتش) اداره ی خواربار و تجهیزات Commissariat  7504
(امریکا - در سینما و کارگاه و غیره) رستوران Commissary  7505
کمیسیون Commission  7506
کمیسر Commissioner  7507
(کالبد شناسی) ربط Commissure  7508
بندی Commisural  7509
مرتکب شدن Commit  7510
تعهد Commitment  7511
مرتکب شدنی Committable  7512
ارتکاب Committal  7513
مخلوط کردن Commix  7514
آمیزه Commixture  7515
(مرسوم در قرن هفدهم) کلاه یا سرپوش عمامه مانند (زنانه) Commode  7516
جادار Commodious  7517
کالا Commodity  7518
ناخدا Commodore  7519
nothing Common Base Circuit  7520
ترابر Common Carrier  7521
ترابر Common Carrier  7522
سرماخوردگی Common Cold  7523
nothing Common Collector  7524
(ریاضی) مخرج مشترک Common Denominator  7525
(ریاضی) مخرج مشترک Common Denominator  7526
بخشیاب مشترک Common Divisor  7527
nothing Common Emitter  7528
(ریاضی) کسر متعارفی Common Fraction  7529
(حقوق) قانون عرفی (در مقایسه با قانون موضوعه یا قانون مدون : statute law ) Common Law  7530
nothing Common Library  7531
(ریاضی) لگاریتم معمولی Common Logarithm  7532
(ریاضی) لگاریتم معمولی Common Logarithm  7533
(ریاضی) مضرب مشترک Common Multiple  7534
(ریاضی) مضرب مشترک Common Multiple  7535
عقل سلیم Common Sense  7536
nothing Common Statement  7537
(اقتصاد - سهام شرکت ها) سهم عادی (درمقابل سهم ممتاز: preferred stock) Common Stock  7538
nothing Common Storage Area  7539
(موسیقی) آهنگ چهار ضربی Common Time  7540
nothing Common Touch  7541
nothing Common Wealth  7542
(در مورد چراگاه های عمومی) حق چراندن Commonage  7543
جمع Commonalty  7544
آدم عادی (که از اشراف نیست) Commoner  7545
به طور عادی یا همیشگی Commonly  7546
عوام Commons  7547
(قدیمی) رجوع شود به commonwealth Commonweal  7548
آشفتگی Commotion  7549
به جنبش در آوردن Commove  7550
اشتراکی Communal  7551
اقلیتی Communalism  7552
طرفدارحکومت بوسیله استقلال داخلی بخش ها Communalist  7553
اشتراکی کردن Communalize  7554
(به ویژه د رشهرهای قرون وسطی) انجمن خود مختار محلی Commune  7555
ارتباط پذیری Communicability  7556
(اندیشه و خبر و غیره) انتقال پذیر Communicable  7557
(مسیحیت) کسی که در مراسم عشای ربانی شرکت می کند Communicant  7558
ارتباط Communication  7559
ارتباط Communication  7560
nothing Communication Channel  7561
nothing Communication Device  7562
nothing Communication Link  7563
ارتباطات Communication Theory  7564
(در دادن خبر و غیره) باز Communicative  7565
ابلاغ کننده Communicator  7566
(مسیحیت - C بزرگ) عشای ربانی (Holy Communion هم می گویند) Communion  7567
ابلاغ رسمی Communique  7568
کمونیسم Communism  7569
کمونیست Communist  7570
مبنی براصول اشتراکی Communistic  7571
انبازگرای Communitarian  7572
باشگاه محله (که اهل محل در آن ملاقات و تفریح می کنند یا جلسه و مهمانی بر پا می نمایند) Community Center  7573
صندوق اعانه برای امور خیریه Community Chest  7574
(در برخی ایالت های امریکا) اموال مشترک (که در صورت طلاق بین طرفین تقسیم می شود) Community Property  7575
بحالت عمومی یااشتراکی دروردن Communization  7576
کمونیستی کردن Communize  7577
(حقوق - در مورد مجازات) تخفیف پذیر Commutable  7578
(برق) جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل کردن Commutate  7579
(بازرگانی) دگرسان سازی روش یا نوع پرداخت Commutation  7580
(در اتوبوس و ترن های شهری) بلیط رفت و آمد مکرر (که ارزانتر از بلیط معمولی است) Commutation Ticket  7581
(حقوق) تخفیفی Commutative  7582
(حقوق) تخفیفی Commutative  7583
جابجایی پذیری Commutativity  7584
(برق - دستگاه) یکسوساز (که جهت را عوض می کند یا برق متناوب را به برق مستقیم تبدیل می کند) Commutator  7585
(برق - دستگاه) یکسوساز (که جهت را عوض می کند یا برق متناوب را به برق مستقیم تبدیل می کند) Commutator  7586
(حقوق - در مورد مجازات) تخفیف دادن Commute  7587
(گیاه شناسی) مویکدار (دارای انبوهه ای از اجزای موی مانند) Comose  7588
فشرده Compact  7589
فشرده Compact  7590
فشردگی Compaction  7591
فشردگی Compaction  7592
فشرده و نافشرده کننده Compander  7593
دوست Companion  7594
اجتماعی Companionable  7595
وابسته به همراهان یا یاران Companionate  7596
رفاقت Companionship  7597
همسنجش پذیری Comparability  7598
همسنجش پذیر Comparable  7599
همسنجش پذیر Comparable  7600
قیاس شونده Comparand  7601
همسنجگر Comparator  7602
همسنجگر Comparator  7603
مقایسه Comparison  7604
مقایسه Comparison  7605
nothing Comparmentalize  7606
(با تیغه یا دیوار کشیدن) اتاقکدار کردن Compart  7607
کوپه Compartment  7608
قسمت قسمت Compartmental  7609
قطبنما Compass  7610
قطبنما Compass  7611
مهربان Compassionate  7612
سازگاری Compatibility  7613
سازگاری Compatibility  7614
سازگار Compatible  7615
سازگار Compatible  7616
هم میهن Compatriot  7617
عضو مجلس اعیان Compeer  7618
(نادر) رجوع شود به appellation Compellation  7619
خلاصه Compend  7620
موجز Compendious  7621
اجمال Compendium  7622
تاوان پذیر Compensable  7623
تاوان دادن Compensate  7624
nothing Compensating Errors  7625
شایستگی Competence  7626
شایستگی Competency  7627
شایسته Competent  7628
رقابتی Competetive  7629
رقابتی Competitive  7630
رقیب Competitor  7631
رقیب Competitor  7632
اتمام Compietion  7633
بغرنجی Compiexity  7634
تالیف Compilation  7635
تالیف Compilation  7636
انباشتن Compile  7637
انباشتن Compile  7638
nothing Compile And Go  7639
nothing Compile Time  7640
nothing Compile Time Error  7641
مولف Compiler  7642
مولف Compiler  7643
nothing Compiler Directive  7644
nothing Compiler Generator  7645
nothing Compiler Language  7646
خوشنودی ازخود Complacence  7647
ازخودراضی Complacent  7648
(حقوق) خواهان Complainant  7649
شکایت Complaint  7650
ادب Complaisance  7651
مهربان Complaisant  7652
رجوع شود به complexioned Complected  7653
مكمل Complement  7654
مكمل Complement  7655
nothing Complement Form  7656
nothing Complement Gate  7657
تکمیل گری Complementarity  7658
متمم Complementary  7659
متمم Complementary  7660
متمم گیری Complementation  7661
nothing Completely Specified  7662
تمام شدگی Completeness  7663
اتمام Completion  7664
nothing Completion Code  7665
(ریاضی) مخرج مشترک Complex Fraction  7666
عدد پیچیده Complex Number  7667
عدد پیچیده Complex Number  7668
(در اصل - چگونگی ترکیب چهار آخشیج که معتقد بودند نهاد و خوی هر فرد وابسته به آن است) بنیه Complexion  7669
(در مورد پوست) دارای رنگ به خصوص Complexioned  7670
پیچیدگی Complexity  7671
اجابت Compliance  7672
اجابت Compliancy  7673
(جمع) چیز سردر نیاوردنی Complicacy  7674
(قدیمی) رجوع شود به complicated Complicate  7675
(جمع) عوارض Complication  7676
(قدیمی) رجوع شود به accomplice Complice  7677
همدستی Complicity  7678
اجابت کننده Complier  7679
تعارف Compliment  7680
اهدایی Complimentary  7681
توطئه Complot  7682
اجابت کردن Comply  7683
مؤلفه Component  7684
مؤلفه Component  7685
سلوک کردن Comport  7686
رفتار Comportment  7687
(لاتین - حقوق) دارای عقل سلیم Compos Mentis  7688
آرام Composed  7689
آهنگساز Composer  7690
همساخته Composite  7691
همساخته Composite  7692
(چاپ) حروفچین Compositor  7693
(کود ترکیبی( گیاهی و حیوانی Compost  7694
(روح و شخصیت) تعادل Composure  7695
هم پیاله Compotator  7696
کمپوت Compote  7697
nothing Compound Complex  7698
ربح مرکب Compound Interest  7699
قابلیت درک Comprehensibility  7700
قابل درک Comprehensible  7701
ادراک Comprehension  7702
(پزشکی) کمپرس Compress  7703
(پزشکی) کمپرس Compress  7704
فشرده Compressed  7705
امکان کوچک شدن Compressibility  7706
بهم فشردنی Compressible  7707
فشار Compression  7708
فشار Compression  7709
تراکمی Compressive  7710
متراکم کننده Compressor  7711
متراکم کننده Compressor  7712
شامل بودن Comprise  7713
توافق کار Compromiser  7714
اجبار Compulsion  7715
اجباری Compulsive  7716
ضروري Compulsory  7717
غم Compunction  7718
غمگین Compunctious  7719
(در قدیم) تبرئه ی متهم در اثر سوگند و شهادت دیگران دال بر بی گناهی او Compurgation  7720
(در قدیم) شاهدی که با سوگند به بی گناهی متهم شهادت می داد Compurgator  7721
رایانش پذیری Computability  7722
رایانش پذیر Computable  7723
رایانش پذیر Computable  7724
nothing Computable Function  7725
محاسبه Computation  7726
محاسبه Computation  7727
nothing Compute Bound  7728
nothing Computed Goto  7729
nothing Computer Aided  7730
nothing Computer Architect  7731
nothing Computer Architecture  7732
nothing Computer Assisted  7733
nothing Computer Based  7734
nothing Computer Center  7735
nothing Computer Center Manager  7736
دستورالعملها Computer Code  7737
nothing Computer Engineer  7738
nothing Computer Engineering  7739
nothing Computer Family  7740
nothing Computer Graphics  7741
nothing Computer Industry  7742
nothing Computer Instruction  7743
زبان کامپیوتر Computer Language  7744
nothing Computer Manufacturer  7745
شبکه رایانهای Computer Network  7746
nothing Computer Oriented  7747
برنامه رایانه ای Computer Program  7748
nothing Computer Salesman  7749
علوم کامپیوتر Computer Science  7750
کامپیوتری Computer Simulation  7751
سیستم کامپیوتری Computer System  7752
nothing Computer Time  7753
nothing Computer Word  7754
کامپیوتری شدن Computerization  7755
کامپیوتری کردن Computerize  7756
کامپیوتری Computerized  7757
انفورماتیک Computing  7758
nothing Computing Center  7759
رفیق Comrade  7760
همدمی Comradeship  7761
فریب دادن Con  7762
فریب دادن Con  7763
nothing Con Cuss  7764
(روان شناسی) رغبت Conation  7765
میل نهادی Conatus  7766
زنجیره ای Concatenate  7767
زنجیره ای Concatenate  7768
(درمورد یک سلسله حوادث یا چیزهای مربوط به هم) زنجیره Concatenation  7769
(درمورد یک سلسله حوادث یا چیزهای مربوط به هم) زنجیره Concatenation  7770
مقعر Concave  7771
مقعر Concave  7772
تقعر Concavity  7773
تقعر Concavity  7774
nothing Concavo Concave  7775
nothing Concavo Convex  7776
پوشیدگی Concealment  7777
دادن Concede  7778
غرور Conceit  7779
(دارای سر) پرسودا Conceited  7780
قابلیت تصور Conceivability  7781
ممكن Conceivable  7782
(قدیمی) Concent  7783
تغلیظی ی Concentative  7784
به مرکز آوردن Concenter  7785
اردوگاه کار اجباری Concentration Camp  7786
تمرکزدهنده Concentrator  7787
تمرکزدهنده Concentrator  7788
(concentrical هم می گویند) Concentric  7789
هم مرکزبودن Concentricity  7790
مفهوم Concept  7791
مفهوم Concept  7792
ادراک Conception  7793
تعقلی Conceptional  7794
ادراکی Conceptual  7795
ادراک Conceptualization  7796
اندیش زایی کردن Conceptualize  7797
درباره Concerning  7798
کنسرت Concert  7799
(موسیقی) دارای چند بخش Concerted  7800
(موسیقی) کنسرتینا (سازی مانند اکاردئون ولی ساده تر از آن) Concertina  7801
(موسیقی) Concertino  7802
(موسیقی) سرنوازنده (رهبر دسته ی اول ویولن نوازان ارکستر سمفونی که تکنوازی های ویولن را به عهده داشته و گاهی نقش معاون رهبر ارکستر را نیز دارد) (concertmeister هم می نویسند) Concertmaster  7803
nothing Concertmeister  7804
(موسیقی) کنسرتو (قطعه ی معمولا دارای سه ((مومان)) برای ارکستر به همراهی یک یا چند تکنواز) Concerto  7805
اعطا Concession  7806
دارنده ی امتیاز رسمی (concesioner هم می نویسند) Concessionaire  7807
صاحب امتیاز Concessioner  7808
(دستور زبان - برخی حروف ربط مانند though) امایی (که اما و هرچند را می رساند) Concessive  7809
صدف Conch  7810
(کالبد شناسی) شاخک (استخوان حلزون مانند مثل استخوان بینی) Concha  7811
صدفدار Conchiferous  7812
(کان شناسی) حلزون سان (دارای کوژی و کاوی حلزون مانند) Conchoidal  7813
(زیست شناسی) حلزون شناسی (به ویژه بررسی صدف آنها) Conchology  7814
(در هتل و آپارتمان ها) سرایدار Concierge  7815
شورایی Conciliar  7816
(با خوشرفتاری و غیره) جلب محبت کردن Conciliate  7817
مصالحه Conciliation  7818
جلب رضایت کننده Conciliator  7819
(به ویژه در مورد سبک ادبی) ظرافت و زیبایی Concinnity  7820
مختصر Concise  7821
(در اصل) قطع کردن Concision  7822
(کلیسای کاتولیک) نشست محرمانه ی کاردینال ها برای گزینش پاپ Conclave  7823
قاطع Conclusive  7824
اختراع Concoction  7825
ملازم بودن (با چیزی دیگر) Concomitance  7826
همراه Concomitant  7827
توافق صدا Conconancy  7828
اتحاد Concord  7829
موافقت Concordance  7830
جور Concordant  7831
پیمان Concordat  7832
برخورد، ملاقات Concourse  7833
(زیست شناسی) همرویش (رشد توام اندام ها یا یاخته ها مثلا در جنین) Concrescence  7834
دارای رشد مشترک یا هماهنگ Concrescent  7835
(زمین شناسی) سنگال Concretion  7836
(حقوق) هم خوابگی (بدون ازدواج رسمی) Concubinage  7837
صیغه Concubine  7838
شهوت Concupiscence  7839
شهوتی Concupiscent  7840
تحریک شده بوسیله امیال شهوانی Concupiscible  7841
توافق Concurrence  7842
همزمانی Concurrency  7843
(حقوق) مشترک Concurrent  7844
(حقوق) مشترک Concurrent  7845
(پزشکی) ضربه ی مغزی Concussion  7846
nothing Condeitional Branch  7847
محکومیت Condemnation  7848
انقباض پذیر Condensable  7849
چگالش Condensate  7850
میعان Condensation  7851
(آبگونه) غلیظ کردن Condense  7852
(آبگونه) غلیظ کردن Condense  7853
(برتری خود را) به رخ کشیدن Condescend  7854
افاده آمیز Condescending  7855
استغنا Condescension  7856
درخور Condign  7857
ادویه Condiment  7858
شرطی Conditional  7859
شرطی Conditional  7860
nothing Conditional Breakpoint  7861
nothing Conditional Instruction  7862
nothing Conditional Jump  7863
nothing Conditional Transfer  7864
شایسته سازی Conditioning  7865
اظهار تاسف کردن Condole  7866
(اظهار) همدردی Condolence  7867
حکومت مشترک Condominium  7868
اغماض Condonation  7869
اغماض کردن Condone  7870
(جانورشناسی) کرکس امریکایی Condor  7871
منتهی شدن به Conduce  7872
(با: to) منجر (شونده) Conducive  7873
رفتار Conduct  7874
رفتار Conduct  7875
(برق و گرما) رسانایی Conductance  7876
(برق و گرما) رسانایی Conductance  7877
قابلیت هدایت Conductibility  7878
هدایت Conduction  7879
هدایت Conduction  7880
رسانا Conductive  7881
رسانایی Conductivity  7882
رسانایی Conductivity  7883
لوله Conduit  7884
لوله Conduit  7885
(در مورد برخی برگ ها و گلبرگ های درون غنچه) تادار Conduplicate  7886
مخروط Cone  7887
nothing Coneive  7888
(جانور شناسی - نادر) خرگوش (cony هم می نویسند) Coney  7889
درد دل کردن Confabulate  7890
صحبت Confabulation  7891
(در مورد دارو و شیرینی و نقل ونبات و غیره) ساختن (از راه آمیختن) Confect  7892
شیرینی Confection  7893
آجیل Confectionary  7894
قناد Confectioner  7895
قنادی Confectionery  7896
دسیسه Confederacy  7897
متحد Confederate  7898
اتفاق Confederation  7899
اعطا کردن Confer  7900
دریافت کننده ی هر چیز اهدایی (مثلا مدال یا درجه یا دیپلم) Conferee  7901
اعطا Conferment  7902
بخشیدنی Conferrable  7903
کسیکه چیزی باوبخشیده شده است Conferree  7904
اقرار Confession  7905
اقراری Confessional  7906
خستو Confessor  7907
آب نبات (یا آب نبات مصنوعی) که سابقا در جشن ها بر سر مردم یا در مسیر آنها می ریختند Confetti  7908
زن رازدار Confidante  7909
محرمانه گفتن Confide  7910
رازگو Confiding  7911
ترکيب Configuration  7912
ترکيب Configuration  7913
محدود شده Confined  7914
محدودیت Confinement  7915
قابل تایید وتصدیق Confirmable  7916
اثبات Confirmation  7917
اثبات Confirmation  7918
تاییدی Confirmatory  7919
(از نظر مذهبی) به تکلیف رسیده Confirmed  7920
قابل مصادره (confiscatable هم می گویند) Confiscable  7921
درمعرض ضبط وتوقیف Confiscatable  7922
ضبط کردن Confiscate  7923
مصادره Confiscation  7924
توقیف کننده Confiscator  7925
(آتش) زبانه کش Conflagrant  7926
آتشسوزی Conflagration  7927
(در مورد دومتن یا تفسیر مختلف) در آمیخت Conflation  7928
تصادف Confliction  7929
(به ویژه در مورد دو یا چند رودخانه) هم ریزی Confluence  7930
(در مورد چند رودخانه یا عقاید و غیره) هم ریز Confluent  7931
رجوع شود به confluence Conflux  7932
هم کانون Confocal  7933
(زمین شناسی - در مورد لایه هایی که یک دست بوده و هنگام تشکیل دستخوش شکست و درآمیختگی نشده اند) همسان Conformable  7934
(هندسه) وابسته به ترادیسی (ترانسفورماسیون) که در آن زاویه های مربوطه متساوی هستند Conformance  7935
(شیمی) صورت بندی Conformation  7936
انطباق Conformity  7937
مغشوش کردن Confound  7938
کالیده Confounded  7939
(به ویژه در امور مذهبی و خیریه) هیئت Confraternity  7940
همقطار Confrere  7941
پرداختن به Confront  7942
مغشوش کردن Confuse  7943
آشفتگی Confusion  7944
آشفتگی Confusion  7945
ابطال Confutation  7946
(استدلال کسی را) رد کردن Confute  7947
(معماری) گچکاری یا کنده کاری کاو (معقر) Conge  7948
(خون) منعقد شدن Congeal  7949
انجماد Congelation  7950
همجنس (از نظر نوع یا رده یا جنس یا نژاد) Congener  7951
هم مشرب Congenial  7952
ارثی Congenital  7953
انباشته Congeries  7954
( مجاری بینی و گلو و غیره) گرفته شدن Congest  7955
احتقان Congestion  7956
احتقان Congestion  7957
وابسته به تراکم Congestive  7958
به هم فشردن و به شکل گوی درآوردن Conglobate  7959
گلوله شدن Conglobe  7960
(متشکل از مواد یا بخش های متفاوت که به صورت توده واحدی درآمده باشد) مرکب Conglomerate  7961
آش شله قلمکار Conglomeration  7962
(به هم) جوش خورده Conglutinate  7963
التیام Conglutination  7964
مبارک باد Congratulation  7965
تبریک گوینده Congratulator  7966
(دور هم) جمع شدن Congregate  7967
گروه Congregation  7968
همایشگاهی C( -3 بزرگ) وابسته به کنگره ی ایالات متحده Congressional  7969
(آمریکا) نماینده ی کنگره (به ویژه مجلس نمایندگان) Congressman  7970
بانوی عضو کنگره امریکا Congresswoman  7971
همنهشتی Congruence  7972
تجانس Congruency  7973
متجانس Congruent  7974
(هندسه) هم نهشتی Congruity  7975
جور Congurous  7976
مخروطي Conic  7977
مخروطی Conical  7978
(گیاه شناسی) مخروطی Conifer  7979
(گیاه شناسی) شوکران یونانی یا سقراطی (گیاهان جنس Conium از خانواده ی umbel) Conium  7980
اطمینان Coniviction  7981
اهل حدسیات و اوهام Conjectural  7982
حدس Conjecture  7983
حدس Conjecture  7984
به هم بستن Conjoin  7985
نكاحی Conjugal  7986
همیوغ Conjugate  7987
همیوغش Conjugation  7988
ترکیبی Conjugational  7989
متصل Conjunct  7990
وابسته بحرف عطف ف Conjunctional  7991
رابط Conjunctive  7992
رابط Conjunctive  7993
التهاب ملتحمه Conjunctivitis  7994
اتصال Conjuncture  7995
جادو Conjuration  7996
(از راه ورد و جادو) احضار روح کردن Conjure  7997
جادوگر Conjurer  7998
جادوگر Conjuror  7999
(آمریکا) کانک (آرایش موی برخی سیاهپوستان : صاف کردن موی مجعد به کمک دارو و روغن و غیره) Conk  8000منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی

;
لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی; لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی; لیست 54000 کلمه; دیکشنری; لیست 54000 کلمه دیکشری انگلیسی; لیست کلمات انگلیسی; آموزش زبان; یادگیری زبان; کلمات زبان با معنی فارسی; آموزش زبان انگلیسی; یادگیری زبان انگلیسی; زبان انگلیسی; آزمون زبان; لغت نامه انگلیسی; دیکشنری انگلیسی; فهرست کلمات انگلیسی; فرهنگ لغت انگلیسی; معنی فارسی; کلمات دیکشنری انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو