لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش دهم


لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی - بخش دهم

بخش دهم لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی:


آدم زود خشم Crosspatch  9001
قطعه (یا وصله یا تکه و غیره) ای که روبه روی قطعه ی دیگر قرار دارد Crosspiece  9002
(راهی که دو یا چند راه را به هم وصل می کند) جاده ی وصل کننده Crossroad  9003
مکالمه متقابل Crosstalk  9004
خط عابر پیاده Crosswalk  9005
از میان Crossways  9006
باد مخالف Crosswind  9007
سرتاسر Crosswise  9008
جدول کلمات متقاطع Crossword Puzzle  9009
(شلوار) فاق Crotch  9010
(انگلیس - موسیقی) رجوع شود به quarter note Crotchet  9011
دمدمی مزاج Crotchety  9012
کروتون Croton  9013
(برای حمله و یا از ترس و غیره) خود را جمع کردن Crouch  9014
(پزشکی) خروسک Croup  9015
(نان خشک مکعب شکل و کوچک که در سوپ و یا روی سالاد می ریزند) کروتن Crouton  9016
کلاغ Crow  9017
nothing Crow's Foot  9018
nothing Crow's Nest  9019
اهرم Crowbar  9020
(گیاه شناسی) سنگروی سیاه (انواع گیاهان همیشه سبز از جنس Empetrum - بومی نواحی سردسیر) Crowberry  9021
(کشتی) طناب های سایبان یا آسمانه Crowfoot  9022
تاج Crown  9023
مستعمره ی انگلیس Crown Colony  9024
ولیعهد Crown Prince  9025
تاج کوچک Crownet  9026
(جانورشناسی - بال) ضربدر شکل Cruciate  9027
بوته Crucible  9028
(صلیب یا تندیس که عیسی بر آن مصلوب شده است) صلیب عیسی Crucifix  9029
برصلیب آویزی (نوعی اعدام که در امپراطوری روم متداول بود) C( -2 بزرگ) مصلوب سازی حضرت عیسی Crucifixion  9030
خاج سان Cruciform  9031
مصلوب کردن Crucify  9032
(خودمانی - با: the) بیماری خیالی یا ناشناخته Crud  9033
خام Crude  9034
(رفتار یا سخن و غیره) گستاخی Crudity  9035
ظلم Cruelty  9036
تنگ کوچک Cruet  9037
(اتومبیل) با سرعتی که راننده از قبل توسط دستگاه خودکار تعیین کرده است حرکت کردن Cruise  9038
(نیروی دریایی) رزمناو Cruiser  9039
(شیرینی پزی) دونات تابدار Cruller  9040
(آشپزی) با لایه ای از خرده نان پوشاندن (مثلا گوشت مرغ را) Crumb  9041
خرد شدن Crumble  9042
زوال یافته Crumblings  9043
(خودمانی) رجوع شود به crummy Crumby  9044
(خودمانی) Crummy  9045
(انگلیس - با صدای سنگین) زدن Crump  9046
(روی زمین) ولو شدن Crumple  9047
(با صدای خش خش یا قرچ قرچ) فشردن یا افتادن یا گام برداشتن Crunch  9048
(اسب) کپل Crupper  9049
(کالبدشناسی - وابسته به ران و پا) رانی Crural  9050
(جمع)پایگان (مانند پایگان مغزی) Crus  9051
جهاد کردن Crusade  9052
جنگجوي صليبي Crusader  9053
کوزه Cruse  9054
له کننده Crusher  9055
(جانورشناسی) سخت پوست (زیر شاخه ی Crustacea از بندپایان که آبزی و آبشش دار هستند مانند خرچنگ) Crustacean  9056
(دارای پوسته یا رویه ی سخت) پوسته دار Crustaceous  9057
وابسته به پوسته یا رویه (به ویژه رویه ی زمین) Crustal  9058
اندود Crustification  9059
بد ادا Crusty  9060
(برای پا شکسته ها و غیره) چوب زیر بغل Crutch  9061
معما Crux  9062
nothing Cry Down  9063
nothing Cry Off  9064
nothing Cry Up  9065
(اهل شکوه و شکایت) نق نقو Crybaby  9066
فاحش Crying  9067
درمان بوسیله سرما Crymotherapy  9068
سجنزا Cryogen  9069
برودتی Cryogenic  9070
برودتشناسى Cryogenics  9071
برودتشناسى Cryogenics  9072
کریولیت Cryolite  9073
رشدکننده در حرارت های پایین Cryophilic  9074
وابسته به انجماد سنجی Cryoscopic  9075
سجن سنجی (علم بررسی نقطه ای که در آن هر آبگونه ای یخ می زند) Cryoscopy  9076
سرما ایستانه Cryostat  9077
(پزشکی) سرما درمانی (مثلا تجویز کیسه ی یخ برای کم کردن تب) Cryotherapy  9078
ابرهادی Cryotron  9079
پنهان کاری Crypianalysis  9080
دخمه Crypt  9081
رمز گشایی Cryptanalysis  9082
نوشته رمزی را کشف کردن Cryptanalyze  9083
رمزی Cryptic  9084
nothing Crypto  9085
(گیاه شناسی) نهانزاد (گیاهی که گل و دانه ندارد و فقط از راه هاگ های خود تولید مثل می کند مانند خزه ها و جلبلک ها) Cryptogam  9086
رجوع شود به idiopathic Cryptogenic  9087
(آنچه که به رمز نگاشته شده است) رمز نگاشت Cryptogram  9088
(آنچه که به رمز نگاشته شده است) رمز نگاشت Cryptogram  9089
رجوع شود به cryptogram Cryptograph  9090
رمزی Cryptographic  9091
رمزنگاری Cryptography  9092
رمزنگاری Cryptography  9093
بلور Crystal  9094
بلور Crystal  9095
nothing Crystal Diode  9096
nothing Crystal Gazer  9097
nothing Crystal Pulling  9098
متبلور کردن Crystalize  9099
بلورآور Crystalliferous  9100
شفاف Crystalline  9101
(سنگ شناسی) Crystallite  9102
تبلور Crystallization  9103
بلور شدن یا کردن Crystallize  9104
(فیزیک) بلورشناسی Crystallography  9105
بلور مانند Crystalloid  9106
(جانورشناسی - گیاه شناسی) شانه مانند Ctenoid  9107
شانهداران Ctenophora  9108
(جانورشناسی) وابسته به شانه داران Ctenophoran  9109
(جانورشناسی) شانه دار (شاخه ی Ctenophora که آبزی بوده و بدن فرانما دارند) Ctenophore  9110
توله Cub  9111
nothing Cub Scout  9112
سنجش محتویات هر چیز مکعب Cubature  9113
جای دنج Cubby  9114
اتاقک Cubbyhole  9115
مکعب Cube  9116
مکعب Cube  9117
(ریاضی) کعب Cube Root  9118
(ریاضی) کعب Cube Root  9119
(از ریشه ی عربی - گیاه شناسی) Cubeb  9120
مکعب Cubic  9121
(معیار سنجش مکعب ها) کاب سنجه (که در آن یک سانتی متر مکعب برابر است با هزار میلی متر مکعب) Cubic Measure  9122
(به ویژه در خوابگاه و کتابخانه و ترن) اتاقچه Cubicle  9123
(هنر) کوبیسم Cubism  9124
وابسته به مكتب هنرى كوبيسم Cubist  9125
وابسته به مکتب هنری کوبیسم Cubistic  9126
(واحد اندازه گیری قدیمی) ارش (حدود 2 Cubit  9127
(استخوان) شتالنگ Cuboid  9128
(با داشتن روابط نامشروع شوهر خود را) دیوث کردن Cuckold  9129
زن قحبگی Cuckoldry  9130
کوکو Cuckoo  9131
ساعت کوکو (ساعت دیواری که صدایی همانند آواز فاخته می کند) Cuckoo Clock  9132
(گیاه شناسی) گل شیپوری (Arum maculatum از خانواده ی arum) Cuckoopint  9133
بشکل فاخته Cuculiform  9134
(گیاه شناسی - جانورشناسی) کلاهک مانند Cucullate  9135
انبیق بزرگ و کدو شکل (که سابقا در تقطیر به کار گرفته می شد) Cucurbit  9136
نشخوار Cud  9137
(با مهربانی و ملایمت) در آغوش گرفتن Cuddle  9138
بغل کردنی Cuddlesome  9139
بغل کردنی Cuddly  9140
(اسکاتلند) Cuddy  9141
گوپال Cudgel  9142
علامت دادن Cue  9143
علامت دادن Cue  9144
گوی بیلیارد Cueball  9145
(جنوب غربی ایالات متحده) تپه ای که یک سوی آن شیب تند و سوی دیگرش شیب ملایم دارد Cuesta  9146
سیلی Cuff  9147
(جانورشناسی) زره (صفحه های استخوانی که مانند زره جانور را حفظ می کند) Cuirass  9148
(سواره نظام قدیم) سوار زره پوشیده (معمولا زره نیم تنه) Cuirassier  9149
رانین :زره ران Cuish  9150
ران زره (cuish هم می گویند) Cuisse  9151
ریشخند کردن Cuittle  9152
گیر Cul De Sac  9153
رجوع شود به cultch Culch  9154
کولکس Culex  9155
آشپزخانه ای Culinary  9156
گلچین کردن Cull  9157
جمع اوری کننده Culler  9158
(شیشه سازی) خرده شیشه (که دوباره ذوب شده و به کار می رود) Cullet  9159
(مهجور) آدم پست و قابل تحقیر Cullion  9160
(معماری) ناودان Cullis  9161
(قدیمی - خودمانی) Cully  9162
انجامنده Culminant  9163
اوج Culmination  9164
تقصیر Culpability  9165
مقصر Culpable  9166
فرقه Cult  9167
(سنگریزه و صدف شکسته و غیره که صدف خوراکی در آن زاد و نمود می کند) بستر صدف Cultch  9168
(گیاه شناسی) کشت زاد (گیاهی که در طبیعت به حال خودرو یافت نمی شود و محتملا دست ساخت انسان است مانند گندم) Cultigen  9169
حاصلخيزى Cultivability  9170
برزش پذیر (cultivatable هم می گویند) Cultivable  9171
(گیاه شناسی) گونه ی کشاورزی Cultivar  9172
کشت Cultivation  9173
زارع Cultivator  9174
تیزلبه (مانند چاقو و دشنه) Cultrate  9175
تیز Cultrated  9176
(آنچه که از راه کشت و پرورش به دست آید) پرورشی Cultural  9177
با ادب Cultured  9178
(تفنگ قدیمی) شمخال Culverin  9179
نهر سرپوشیده Culvert  9180
ارگاسم Cum  9181
(مهجور) رنج دادن Cumber  9182
(آدم) لندهور Cumbersome  9183
زیره Cumin  9184
با اظهار تقدیر Cumlaude  9185
انباشتن Cumulate  9186
انباشتگی Cumulation  9187
متراکم Cumulous  9188
(هواشناسی - ابر) پشته ای Cumulus  9189
(نادر) تاخیر Cunctation  9190
وابسته به مسامحه وتاخیر Cunctative  9191
میخی Cuneiform  9192
تحریک مهبل وچوچوله بازبان ودهان Cunnilinctus  9193
کس لیسیدن Cunnilingus  9194
مکار Cunning  9195
کس Cunt  9196
ساقی Cupbearer  9197
کیک فنجانی (که در قالب پیاله سانی پخته می شود) Cupcake  9198
قال Cupel  9199
قال گذاری Cupellation  9200
برنده گلدان جایزه در مسابقه نهایی Cupholder  9201
کوپیدو Cupid  9202
حرص Cupidity  9203
گنبد Cupola  9204
حجام Cupper  9205
(پزشکی) بادکش Cupping  9206
شکاف دار Cuppy  9207
به رنگ مس Cupreous  9208
(شیمی) وابسته به یا دارای مس دو ظرفیتی Cupric  9209
(شیمی) وابسته به یا دارای مس یک ظرفیتی Cuprous  9210
فنجانی Cupular  9211
(به شکل گنبد یا فنجان) پنگان دیس Cupulate  9212
(زیست شناسی - اندام یا سازواره ی فنجان مانند) پنگانه (فنجانه) Cupule  9213
(سگ چند رگه و پست نژاد) سگ بداصل Cur  9214
شفاپذیری Curability  9215
(گوشت و غیره) ترد شدنی Curable  9216
(در اصل) کشیش Curate  9217
متصدی Curator  9218
افسار Curb  9219
سنگ (یا بلوک سیمانی) جدول خیابان Curbstone  9220
لور Curd  9221
دلمه شدن Curdle  9222
nothing Cure All  9223
بی درمان Cureless  9224
(شیئی که کنجکاوی و علاقه را بر انگیزد) تحفه Curio  9225
زلف Curl  9226
(آنچه که فردار می کند) بیگودی Curler  9227
(طراحی و خطنویسی و غیره) پیچ و تاب (که بر زیبایی می افزاید) Curlicue  9228
بازی کرلینگ (دو گروه چهار نفری Curling  9229
فرفری Curly  9230
آدم خسيس Curmudgeon  9231
دانه Curn  9232
دانه Curran  9233
سته ی این گیاه Currant  9234
nothing Current Date  9235
nothing Current Mode Logic  9236
مربوط به برنامه تحصیلی Curricular  9237
(آموزش) Curriculum  9238
رزومه Curriculum Vitae  9239
زردچوبه هندی Currie  9240
(انسان) سگ خوی Currish  9241
(ادویه) کاری (رجوع شود به curry powder) Curry  9242
(ادویه) کاری (رجوع شود به curry powder) Curry  9243
قشو Currycomb  9244
فحش Curse  9245
(معمولا curst می نویسند - قدیمی) بدخو Cursed  9246
خط شکسته Cursive  9247
مکان نما Cursor  9248
(جانور شناسی) دونده (دارای اندامی که آن را قادر به دویدن می کند) Cursorial  9249
سرسری Cursory  9250
مختصر Curt  9251
کوتاه کردن Curtail  9252
اختصار Curtailment  9253
پرده Curtain  9254
سرزنش خصوصی زن از شوهر Curtain Lecture  9255
پیش پرده Curtain Raiser  9256
nothing Curtal Ax  9257
(حقوق) زمین و متعلقات اطراف ساختمان (که معمول با نرده یا دیوار محصور شده است) Curtilage  9258
nothing Curtle Ax  9259
ادب Curtsey  9260
ادب Curtsy  9261
(زن) خوش قواره Curvaceous  9262
دارای انحناء وقوسهای ظریف زنانه Curvacious  9263
انحنا Curvature  9264
انحنا Curvature  9265
nothing Curve Fitting  9266
nothing Curve Follower  9267
nothing Curve Plotter  9268
nothing Curve Tracer  9269
(نمایش اسب سواری) Curvet  9270
(سنجه ی اندازه گیری میزان جریان آب و غیره) کوسک (برابر با یک فوت مکعب در ثانیه) Cusec  9271
(جانور شناسی) کبوتر جنگلی (Columba palumbus) Cushat  9272
اسان وبی دردسر Cushily  9273
کوسن Cushion  9274
(ریاضی) نقطه ی بازگشت Cusp  9275
دندان نیش Cuspid  9276
(گیاه شناسی) دارای نوک تیز و دندانه مانند(به ویژه در مورد برگ) Cuspidate  9277
(بشقاب یا ظرفی که در آن تف می کردند) تفدان (spittoon هم می گویند) Cuspidor  9278
فحش دادن Cuss  9279
لجوج Cussed  9280
کاستارد Custard  9281
بازداشتی Custodial  9282
متولی Custodian  9283
بازداشت Custody  9284
nothing Custom Built  9285
nothing Custom Built  9286
nothing Custom Designed  9287
nothing Custom Made  9288
(نادر) مشمول مالیات گمرکی Customable  9289
طبق عرف یا عادت Customarily  9290
مشتری Customer  9291
مشتری Customer  9292
nothing Customer Engineer  9293
اداره گمرک Customhouse  9294
به دلخواه خود ساختن (یا تهیه کردن و غیره) Customize  9295
nothing Customs House  9296
nothing Cut And Dried  9297
nothing Cut And Dry  9298
آراستن Cut Back  9299
خراب کردن Cut Down  9300
بلور Cut Glass  9301
nothing Cut In  9302
بریدن Cut Off  9303
بریدن Cut Off  9304
nothing Cut Off Frequency  9305
nothing Cut Off Transistor  9306
برش دادن Cut Out  9307
ارزان Cut Rate  9308
روپوستی Cutaneous  9309
ملوس Cute  9310
پوست Cuticle  9311
وابسته به روپوست یافوق الجلد Cuticular  9312
(گیاه شناسی) کوتین (ماده ی جلا مانندی که روپوست گیاهان خاک زی را می پوشاند) Cutin  9313
(انسان و مهره داران) Cutis  9314
شمشیرکوتاه Cutlas  9315
(شمشیر کوتاه و پهن و منحنی ویژه ی ناویان قدیم) شمشیر Cutlass  9316
(کسی که چاقو و ابزارهای برنده را می سازد و می فروشد و تعمیر می کند) چاقوساز Cutler  9317
کتلت Cutlet  9318
(در سیلندر موتور)قطع جریان Cutoff  9319
جیب بر Cutpurse  9320
(دستگاه یا ابزار برای بریدن) برشکار Cutter  9321
قاتل Cutthroat  9322
برش Cutting  9323
سپیداج Cuttlefish  9324
nothing Cutty Sark  9325
(اسکاتلند) صندلی گناهکار (که خطاکار را روی آن درصدر کلیسا می نشاندند و کشیش او را جلو همه سرزنش می کرد) Cutty Stool  9326
(لبه ی تیز و پیشین کشتی که سینه ی آب را می شکافد) آب شکن Cutwater  9327
آريتمي Cyanosis  9328
سیبرنتیک Cybernetics  9329
سیبرنتیک Cybernetics  9330
(گیاه شناسی) سرخس نخلی (رده ی Cycadatae - از بازدانگان حاره ای) Cycad  9331
سیکاس Cycas  9332
nothing Cycle Stealing  9333
nothing Cycle Time  9334
nothing Cycles Per Second  9335
(شیمی) حلقوی Cyclic  9336
(شیمی) حلقوی Cyclic  9337
nothing Cyclic Code  9338
nothing Cyclic Permutation  9339
nothing Cyclic Shift  9340
دوچرخهسوار Cyclist  9341
(روان پزشکی) چرخه خوی Cycloid  9342
مانند شبه دایره Cycloidal  9343
(دستگاه اندازه گیری قوس دایره) قوس سنج Cyclometer  9344
چرخند Cyclone  9345
دائره المعارف Cyclopaedia  9346
دائره المعارف Cyclopedia  9347
وابسته به دائره المعارف Cyclopedic  9348
سیکلوپس Cyclops  9349
(جانورشناسی - دارای دهان مدور) Cyclostomate  9350
دهان گرد Cyclostomatous  9351
رجوع شود به jawless fish Cyclostome  9352
دمدمی مزاج Cyclothyme  9353
ادواری خویی Cyclothymia  9354
(جانورشناسی) جوجه ی قو Cygnet  9355
استوانه ای Cylindric  9356
استوانه ای Cylindrical  9357
(معماری) قرنیزی که لبه ی آن دارای قوس های کاو و کوژ است Cyma  9358
(معماری) رجوع شود به cyma Cymatium  9359
سنج Cymbal  9360
سمبیدیوم Cymbidium  9361
بدگمان Cynic  9362
(کسی که معتقد است انسان ها خودخواه و آزمندند و زندگی ارزشی ندارد) بدبین Cynical  9363
C( -1 بزرگ) فلسفه ی کلبی Cynicism  9364
سرو Cypress  9365
مثانه Cyst  9366
تزار Czar  9367
(روسیه ی تزاری) همسرتزار Czarina  9368
(روسیه ی تزاری) دولت Czarism  9369
وارد نشده 9370
nothing D Flip Flop  9371
آهسته زدن Dab  9372
زنگ زن Dabber  9373
(از روی بلهوسی) به کاری پرداختن Dabble  9374
(جانور شناسی) اسفرود بی دم (Podiceps ruficollis - پرنده ی کوچک بومی اروپا) Dabchick  9375
(روسی) کلبه ی تابستانی Dacha  9376
(نام تجارتی) داکرون (نخ یا پارچه ی پلی استر) (با حرف کوچک هم می نویسند) Dacron  9377
انگشت Dactyl  9378
بند یا مفصل بزرگ پای حشرات Dactylus  9379
بابا Dad  9380
بابا Daddy  9381
(اسطوره ی یونان) ددالوس (ددال) معمار افسانه ای که لابیرنت جزیره ی کرت را ساخت Daedalus  9382
دیو Daemon  9383
(اسکاتلند) خود را به خریت زدن Daff  9384
نرگس Daffodil  9385
(عامیانه) Daffy  9386
احمق Daft  9387
(مهجور) آویختگی Dag  9388
خنجر Daggar  9389
nothing Dagger Operation  9390
داهلیا Dahlia  9391
دیو Daimon  9392
ازروی سلیقه ودقت Daintily  9393
سلیقه زیاد Daintiness  9394
(خوراک) دلچسب Dainty  9395
(مشروب الکلی) داکری (آمیزه ای از ((رام)) و شکر و آب لیمو) Daiquiri  9396
لبنیات Dairy  9397
nothing Dairy Breed  9398
دام های شیری Dairy Cattle  9399
لبنیاتی Dairy Farm  9400
تولید و فروش فراورده های شیری Dairying  9401
صاحب مزرعه ی گاوداری Dairyman  9402
تخت گاه Dais  9403
(قدیمی - خودمانی) عالی Daisy  9404
nothing Daisy Ham  9405
دره Dale  9406
(شمال انگلیس) کسی که در دره ی کوچکی زندگی می کند Dalesman  9407
دلبری Dalliance  9408
طفره زن Dallier  9409
سرسری گرفتن Dally  9410
زبان دالماسی (از شاخه ی رومانس که سابقا در دالماشیا تکلم می شد) Dalmatian  9411
اسیب اور Damaging  9412
(آهن را) طلا کاری کردن Damascene  9413
دمشق Damascus  9414
پرند Damask  9415
(گیاه شناسی) گل محمدی (Rosa damascena که از آن عطر و گلاب می گیرند) Damask Rose  9416
بانو Dame  9417
لعنتی Damn  9418
لعنتی Damnable  9419
(حرف ندا به نشان خشم) جهنم ! Damnation  9420
به شور آور Damnatory  9421
ملعون Damned  9422
(حقوق) خسارت وارد آوردن Damnify  9423
خدمتکار Damosel  9424
خدمتکار Damozel  9425
(از شدت و حدت یا حرارت یا نیروی چیزی) کاستن Dampen  9426
(از شدت و حدت یا حرارت یا نیروی چیزی) کاستن Dampen  9427
(دودکش) دریچه ی هوا Damper  9428
(دودکش) دریچه ی هوا Damper  9429
تخفیف Damping  9430
رطوبت Dampness  9431
(قدیمی) دوشیزه Damsel  9432
(جانورشناسی) سنجاقک رنگین (از زیر راسته ی Zygoptera) Damselfly  9433
اجاس Damson  9434
رقاص Dancer  9435
سرحال Dancy  9436
قاصدک Dandelion  9437
(عامیانه) خشم Dander  9438
(مرد) خود را آراستن Dandify  9439
(کودک را روی زانو یا در بغل) بالا و پایین انداختن Dandle  9440
شوره سر Dandruff  9441
خوش تیپ Dandy  9442
جلفی Dandyism  9443
اهل کشور دانمارک Dane  9444
(با تکان دادن چیز دلخواه - کسی را) وسوسه کردن Dangle  9445
اویزان Dangler  9446
دانمارکی Danish  9447
(به گونه ی ناخوشایند) نمناک Dank  9448
(فرانسه - زن) رقاصه Danseuse  9449
دانته وار Dantesque  9450
دافنه Daphne  9451
(معمولا اشخاص کوچک اندام) زرنگ Dapper  9452
(به ویژه اسب) ابرش Dapple  9453
تنگه ی داردانل (در ترکیه) Dardanelles  9454
جرات کردن Dare  9455
بی باک Daredevil  9456
اعتقاد داشتن [به] Daresay  9457
شهامت Daring  9458
nothing Dark Ages  9459
(امریکا - سیاست و انتخابات) برگزیده (به طور غیرمنتظره یا در اثر سازش دو یا چند دسته ی سیاسی) Dark Horse  9460
(چشم) تار شدن Darken  9461
تاریک کننده Darkener  9462
اندکی تاریک Darkish  9463
(ادبی) Darkle  9464
(شاعرانه) Darkling  9465
(عکاسی) تاریکخانه Darkroom  9466
(قدیمی - شاعرانه) Darksome  9467
دلدار Darling  9468
فحش Darn  9469
(گیاه شناسی) شلمک (Lolium temulentum - نوعی چاودار زهرین) Darnel  9470
رجوع شود به dragonfly Darning Needle  9471
دارت Dart  9472
داشبورد Dashboard  9473
(عامیانه) آدم گیرا و پر جلوه Dasher  9474
با نشاط Dashing  9475
نامرد Dastard  9476
(جانورشناسی) دم کلفت (انواع کیسه داران از تیره ی Dasyuridae - بومی استرالیا) Dasyure  9477
اكتساب دادهها Data Acquisition  9478
تحلیل دادهها Data Analysis  9479
nothing Data Attribute  9480
پایگاه دادهها Data Bank  9481
nothing Data Base  9482
nothing Data Base Management  9483
nothing Data Carrier  9484
nothing Data Cell  9485
nothing Data Center  9486
nothing Data Channel  9487
اكتساب دادهها Data Collection  9488
nothing Data Communication  9489
nothing Data Compaction  9490
nothing Data Compression  9491
nothing Data Control  9492
nothing Data Conversion  9493
nothing Data Display  9494
nothing Data Display Unit  9495
nothing Data Element  9496
nothing Data Entry  9497
nothing Data Flow  9498
قالب داده Data Format  9499
nothing Data Gathering  9500
nothing Data Handling  9501
nothing Data Hierarchy  9502
nothing Data Item  9503
nothing Data Level  9504
nothing Data Link  9505
nothing Data Management  9506
nothing Data Medium  9507
nothing Data Organization  9508
nothing Data Preparation  9509
پردازش دادهها Data Processing  9510
nothing Data Processing Center  9511
(کامپیوتر) داده پرداز Data Processor  9512
nothing Data Recorder  9513
nothing Data Recording  9514
nothing Data Reduction  9515
بازيابي دادهها Data Retrieval  9516
nothing Data Section  9517
nothing Data Set  9518
nothing Data Statement  9519
nothing Data Structure  9520
nothing Data Termianl  9521
nothing Data Transducer  9522
انتقال داده ها Data Transfer  9523
nothing Data Transfer Rate  9524
nothing Data Transmission  9525
nothing Data Unit  9526
تاریخ گذاردنی Datable  9527
خودکاری براساس داده ها Datamation  9528
تلفن داده ای Dataphone  9529
تاریخ گذاردنی Dateable  9530
از مد افتاده Dated  9531
(نامه و مقاله و گزارش خبری و غیره) تاریخ و محل Dateline  9532
درخت خرما Datepalm  9533
(دستور زبان) Dative  9534
داده Datum  9535
داده Datum  9536
تاتوره Datura  9537
(با بی دقتی یا ناشیگری) نقاشی کردن Daub  9538
اندودکاری Daubery  9539
نقاشی بد Daubry  9540
دختر Daughtren  9541
nothing Daugter In Law  9542
ترساندن Daunt  9543
(فرانسه - عنوانی که بین سال های 9431 و 0381 به کار می رفت) ولیعهد Dauphin  9544
بی باک Dautless  9545
(انگلیس) میز تحریر Davenport  9546
(انجیل) حضرت داود David  9547
(هریک از دو تیر سرخمی که قایق های کشتی را از آنها می آویزند و یا بالا و پایین می برند) داویت Davit  9548
nothing Davy  9549
(اسکاتلند) سحر Daw  9550
(با ولگردی یا آهسته کاری) وقت تلف کردن Dawdle  9551
فجر Dawn  9552
کارگر روز مزد Day Laborer  9553
مهد کودک Day Nursery  9554
nothing Day Of Atonement  9555
دفتر روزنامه Daybook  9556
سحر Daybreak  9557
بامداد Daydawn  9558
افکار پوچ Daydream  9559
خیال باف Daydreamer  9560
سوسن یک روزه Daylily  9561
روز روشن Daylit  9562
(شعر قدیم) خورشید Daystar  9563
روز Daytide  9564
روز Daytime  9565
خیره کردن Dazzle  9566
nothing Dc Coupling  9567
اولین روز اغاز بکار Dday  9568
nothing De Escalate  9569
nothing De Escalation  9570
(لاتین) از اول De Novo  9571
(فرانسه) De Rigueur  9572
شماس Deacon  9573
(واحد نظامی را از حالت آمادگی رزمی به حالت ذخیره درآوردن) نافعال کردن Deactivate  9574
بی اثر سازی Deactivation  9575
(در ماشین تراش و غیره) مرکز مرده (بخش غیرمتحرک در وسط) Dead Center  9576
(مجازی) بن بست Dead End  9577
(مجازی) بن بست Dead End  9578
nothing Dead Halt  9579
(مسابقه ای که در آن دو یا چند نفر با هم کاملا مساوی هستند) نتیجه ی کاملا برابر Dead Heat  9580
(حقوق - قانون یا رسم و غیره که هنوز ملغی نشده ولی دیگر اجرا نمی شود) بلااجرا Dead Letter  9581
(مهندسی) بارساکن Dead Load  9582
(موسیقی) آهنگ عزا (به ویژه مارش نظامی برای گام برداری آهسته در مراسم عزا) Dead March  9583
nothing Dead Space  9584
(خودمانی - کسی که در پرداخت دیون خود کوتاهی می کند) بد حساب Deadbeat  9585
(در مقابل صدا عایق کردن) آواگیر کردن Deaden  9586
(امریکا) Deadhead  9587
ضربالعجل Deadline  9588
مهلک بودن Deadliness  9589
(ایستایی در اثر برابر بودن دو نیروی مخالف) ایستایش Deadlock  9590
(ایستایی در اثر برابر بودن دو نیروی مخالف) ایستایش Deadlock  9591
(گناه) کبیره Deadly  9592
گناه کبیره Deadly Sin  9593
(با قیافه گرفتن) گفتن یا کردن Deadpan  9594
جسم بی حرکت Deadweight  9595
(آدم یاچیز) بی فایده و مزاحم Deadwood  9596
nothing Deaf Mute  9597
کر کردن Deafen  9598
(حشره شناسی) بال ریخته (حشره به ویژه مورچه ای که پس از جفت گیری بال خود را از دست داده است) (dealated هم می گویند) Dealate  9599
بدون بال Dealated  9600
بی بالی Dealation  9601
رفتار Dealing  9602
ازاد کردن Deallocate  9603
ازاد سازی Deallocation  9604
زمان گذشته و اسم مفعول : deal Dealt  9605
(دانشکده) رییس Dean  9606
منصب Deanship  9607
عزیز Dear  9608
بسیار Dearly  9609
قحطی Dearth  9610
طرف راست Deasil  9611
nothing Deat Benefit  9612
nothing Death Duties  9613
مالیات بر ارث (بیشتر می گویند: inheritance tax) Death Duty  9614
ماسک مرگ Death Mask  9615
nothing Death Point  9616
حکم اعدام Death Warrant  9617
nothing Death's Head  9618
بستر مرگ Deathbed  9619
(مجازی - هر خبر یا رویداد یا چیز کشنده) مرگبار Deathblow  9620
(قدیمی) مرگ آور Deathful  9621
مرگ نما Deathlike  9622
مرگ وار Deathly  9623
(قدیمی) جلاد Deathsman  9624
افتضاح Debacle  9625
محروم کردن Debar  9626
(مسافر یا بار را از کشتی یا هواپیما) پیاده کردن Debark  9627
پياده شدن Debarkation  9628
بازداشت Debarment  9629
پستي Debasement  9630
قابل بحث Debatable  9631
(از نظر اخلاقی و شهوانی) گمراه کردن Debauch  9632
آدم شهوتران Debauchee  9633
عیاشی Debauchery  9634
(جمع) اوراق قرضه (که از سوی دولت یا شرکت ها به فروش می رسد و بهره می پردازد) Debenture  9635
سست کردن Debilitate  9636
تضعیف Debilitation  9637
ناتوانی Debility  9638
بدهي Debit  9639
بدهي Debit  9640
شکستن کنده Deblock  9641
کنده شکنی Deblocking  9642
(قدیمی) شاد و مهربان Debonair  9643
(ارتش - از جای محصور یا تنگ و باریک به دشت یا پهنه وارد شدن) برون گستری کردن Debouch  9644
مخرج Debouchure  9645
(از خلبان و فرستاده و اسیر آزاد شده و غیره) گزارش خواستن Debrief  9646
(آشغال و خاکروبه و چیزهای خرده ریز) آت و آشغال Debris  9647
تصحیح خطا Debug  9648
اشکال زدایی Debugging  9649
nothing Debugging Aids  9650
(ادعاهای دروغین یا کاستی ها و غیره را) لودادن Debunk  9651
شروع به کار کردن Debut  9652
(کسی که کاری را برای نخستین بار آغاز می کند) آغازگر Debutant  9653
انحطاط Decadence  9654
منحط Decadent  9655
(هندسه) ده گوشه Decagon  9656
رجوع شود به dekagram Decagram  9657
(هندسه) ده پهنه Decahedron  9658
کلسیم گیری Decalcification  9659
آهک گیری Decalcify  9660
روش انتقال تصویر از سطح کاغذ ویژه به سطح شیشه و چوب و غیره Decalcomania  9661
گرمادزدی Decalescence  9662
رجوع شود به dekaliter Decaliter  9663
رجوع شود به Ten Commandments Decalogue  9664
رجوع شود به dekameter Decameter  9665
گریختن Decamp  9666
کوچ Decampment  9667
(شراب و سرکه و غیره که درب دارند) از خمره یا خم به تنگ یا بطری ریختن Decant  9668
تنگ Decanter  9669
گردن زدن Decapitate  9670
سربری Decapitation  9671
(جانورشناسی) ده پا (هریک از سخت پوستان راسته ی Decapoda یا ده پایان مانند خرچنگ و میگو) Decapod  9672
اظهارکننده Decarant  9673
(شیمی) کربنات زدایی کردن (دی اکسید کربن یا اسید کربنیک چیزی را گرفتن) Decarbonate  9674
(شیمی) کربن زدایی کردن Decarbonize  9675
ده مترمکعب Decastere  9676
ده هجائی Decasyllabic  9677
ده هجایی (واژه یا سطر شعر دارای ده سیلاب) Decasyllable  9678
فاسد شدن Decay  9679
فاسد شدن Decay  9680
nothing Decay Time  9681
مردن Decease  9682
مرحوم Deceased  9683
(تازه) مرده Decedent  9684
فریب Deceit  9685
خدعه آمیز Deceitful  9686
فریب خور Deceivable  9687
(از سرعت چیزی کاستن) کند کردن Decelerate  9688
(از سرعت چیزی کاستن) کند کردن Decelerate  9689
کاهش سرعت Deceleration  9690
(دوازدهمین ماه سال مسیحی) دسامبر December  9691
(جمع) آداب و اصول Decency  9692
(آنچه که ده سال طول کشد) ده ساله Decennial  9693
دهساله Decennium  9694
(عامیانه) پوشیده Decent  9695
غیر متمرکز Decentpalized  9696
عدم تمرکز Decentralization  9697
عدم تمرکز Decentralization  9698
غیر مرکزی Decentralize  9699
غیر مرکزی Decentralize  9700
فریب Deception  9701
آب زیر کاه Deceptive  9702
تشخیص دادن Decern  9703
(صوت شناسی - الکترونیک) دسی بل (واحد شدت صوت) Decibel  9704
(صوت شناسی - الکترونیک) دسی بل (واحد شدت صوت) Decibel  9705
تصمیم پذیری Decidability  9706
قطع کردنی Decidable  9707
قطع کردنی Decidable  9708
مصمم Decided  9709
(جانورشناسی - در مورد شاخ و دندان شیری و بال و غیره) ریزنده Deciduous  9710
دسی گرم (سنجه ی وزن برابر با یک دهم گرم) Decigram  9711
یکدهم گرم Decigrame  9712
دسی لیتر (سنجه ی آبگونه ها برابر با یک دهم لیتر) (در انگلیس : decilitre) Deciliter  9713
دسیلیطرر Decilitre  9714
(انگلیس) عدد یک و 06 صفر جلو آن Decillion  9715
دهدهی Decimal  9716
دهدهی Decimal  9717
nothing Decimal Digit  9718
nothing Decimal Function  9719
nothing Decimal Notation  9720
nothing Decimal Number  9721
nothing Decimal Numeral  9722
nothing Decimal Point  9723
nothing Decimal Point  9724
اعشاری کردن Decimalize  9725
(در اصل) طبق قرعه از هر ده نفر یکی را کشتن Decimate  9726
دسی متر (یک دهم متر) (در انگلیس : decimetre) Decimeter  9727
گشودن رمز Decipher  9728
گشودن رمز Decipher  9729
افشاگر سر Decipherer  9730
افشای سر Deciphering  9731
عزم Decision  9732
عزم Decision  9733
nothing Decision Box  9734
nothing Decision Criteria  9735
nothing Decision Instruction  9736
تصمیم گیری Decision Making  9737
nothing Decision Table  9738
قاطع Decisive  9739
(اتوبوس دو طبقه) طبقه Deck  9740
(اتوبوس دو طبقه) طبقه Deck  9741
صندلی تاشو (صندلی عرشه ی کشتی) Deck Chair  9742
پسوند: دارای ... عرشه (یا طبقه یا پهنه یا لایه) [double-decker] Decker  9743
جاشو Deckhand  9744
(کشتی) اتاقک روی عرشه Deckhouse  9745
(کاغذ دست ساخت) حاشیه ی ناصاف (که مرغوب است) Deckle Edge  9746
دکلمه کردن Declaim  9747
رجزخوان Declaimer  9748
(شعر یا مطلب) دکلمه پذیر Declamation  9749
(روش سخن گفتن و خواندن) مطنطن Declamatory  9750
(به ویژه جهت پرداخت مالیات) اعلام پذیر (و مشمول مالیات) Declarable  9751
اعلان Declaration  9752
اعلان Declaration  9753
nothing Declaration Statement  9754
اخباری Declarative  9755
اخباری Declarative  9756
اظهار شده Declared  9757
جداکردن از طبقه Declass  9758
(اسناد و مدارک را از صورت محرمانه به صورت عادی درآوردن) غیرمحرمانه کردن Declassify  9759
زوال Declension  9760
(دستور زبان) قابل صرف Declinable  9761
اریبی Declinate  9762
(عقربه ی قطب نما و غیره) زاویه ی انحراف Declination  9763
با شیب تند Declivitous  9764
سرازیری Declivity  9765
(از طریق جوشاندن عصاره یا طعم اصلی چیزی را گرفتن) جوشاندن Decoct  9766
جوشاندن Decoction  9767
گشودن رمز Decode  9768
گشودن رمز Decode  9769
رمزگشا Decoder  9770
رمز گشایی Decoding  9771
گردن زدن Decollate  9772
گردن زدن Decollate  9773
گردن زنی Decollation  9774
(جامه ی زنانه) سینه باز (به طوری که گردن و شانه ها نمایان باشند) Decolletage  9775
(جامه ی زنانه) سینه باز (به طوری که گردن و شانه ها نمایان باشند) Decollete  9776
بی رنگ کردن Decolorization  9777
بی رنگ کردن Decolorize  9778
رنگ بری Decolourization  9779
بی رنگ کردن Decolourize  9780
پوسیدن Decompose  9781
فاسد Decomposed  9782
انحلال Decomposition  9783
(فشار را از بین بردن) وافشردن Decompress  9784
از حالت تغلیظ خارج کردن Deconcentrate  9785
(از مواد آلاینده و مضر مانند مواد تابشگر و گازهای زهرین زدودن) آلایش زدایی کردن Decontaminate  9786
(برداشتن کنترل) لگام برداری Decontrol  9787
دکور Decor  9788
مدال Decoration  9789
#NAME? Decorator  9790
آداب دان و خوش سلیقه Decorous  9791
سبوس گرفتن (از گندم و غیره) Decorticate  9792
ادب Decorum  9793
تجزیه Decoupling  9794
دام Decoy  9795
کاهنده Decreasing  9796
nothing Decreasing Order  9797
حکم Decree  9798
nothing Decree Law  9799
حکم دهنده Decreer  9800
کاهش Decrement  9801
کاهش Decrement  9802
کاهش پله ای Decrementation  9803
فرتوت Decrepit  9804
(املاح و مواد معدنی و آهک) شکفتن (در اثر حرارت) Decrepitate  9805
زهوار دررفتگی (رجوع شود به decrepit) Decrepitude  9806
(در مورد ماه) در حال تربیع و هلال Decrescent  9807
حکمی Decretive  9808
حکم مانند Decretory  9809
تقبیح کردن Decrier  9810
رمز گشایی Decryption  9811
خوابیدگی Decumbency  9812
(گیاه شناسی) لمیده Decumbent  9813
به میزان ده برابر Decuple  9814
(ارتش روم باستان) افسر دسته ی ده نفری Decurion  9815
(جانور شناسی) فروپیچ (خمیده یا پیچیده به سوی پایین) Decurved  9816
(گیاه شناسی -برگ یا شاخه) چلیپا برگ Decussate  9817
(کالبدشناسی) تقاطع اعصاب در مغز و نخاع شوکی Decussation  9818
اختصاص دادن Dedicate  9819
اختصاصی Dedicated  9820
از خودگذشتگی Dedication  9821
استنتاج کردن Deduce  9822
کاستن Deduct  9823
(بیمه) کاهشی Deductible  9824
کاهش Deduction  9825
استقرائی Deductive  9826
کردار Deed  9827
پنداشتن Deem  9828
قطع انرژی Deenergize  9829
بی انرژی Deenergized  9830
nothing Deep Rooted  9831
nothing Deep Seated  9832
رجوع شود به outer space Deep Space  9833
بر ژرفا افزودن Deepen  9834
گوزن Deer  9835
اغل اهو Deeryard  9836
(با صدمه زدن یا دستکاری) ناخوانا کردن Deface  9837
خرابی Defacement  9838
nothing Defacto  9839
اختلاس کردن Defalcate  9840
اختلاس Defalcation  9841
مختلس Defalcator  9842
افترا Defamation  9843
افتراامیز Defamatory  9844
مفتضح کردن Defame  9845
قصور Default  9846
قصور Default  9847
nothing Default Condition  9848
nothing Default Option  9849
مقدار پیش فرض Default Value  9850
(سند و قرارداد) فسخ Defeasance  9851
باطل شدنی Defeasible  9852
یاس و بدبینی Defeatism  9853
(قدیمی) عیب Defeature  9854
(پزشکی) روده و معده را تصفیه کردن Defecate  9855
اجابت مزاج Defecation  9856
ارتداد Defection  9857
ناقص Defective  9858
متهم Defendant  9859
مدافع Defender  9860
پرتاب به خارج پنجره Defenestration  9861
دفاع Defense  9862
قابل توجیه Defensible  9863
دفاعی Defensive  9864
nothing Defensive Programming  9865
تمکین کردن Defer  9866
احترام Deference  9867
(کالبدشناسی) وابرانی Deferent  9868
تاخیر Deferment  9869
(سهام و اوراق قرضه و غیره) دارای دیرکرد در پرداخت بهره و سود Deferred  9870
(پزشکی) تب زدایی (کم شدن یا از بین رفتن تب) Defervescence  9871
اعتراض Defiance  9872
کمبود Deficiency  9873
داراى كمبود Deficient  9874
اهل عرض اندام و مبارزه Defier  9875
استحکامات تدافعی Defilade  9876
لگدمال کردن Defile  9877
تعریف بردار Definable  9878
nothing Defined Function  9879
تعریف Definiens  9880
روشن Definite  9881
قطعی Definitive  9882
(نادر) دقت Definitude  9883
(باسرعت و حرارت و نور زیاد) سوختن Deflagrate  9884
(اقتصاد) از تورم کاستن Deflate  9885
(زمین شناسی - فرسایش زمین توسط باد) باد فرسایی Deflation  9886
(موجب تغییر جهت چیز در حال پرواز یا حرکت شدن) منحرف کردن یا شدن Deflect  9887
(موجب تغییر جهت چیز در حال پرواز یا حرکت شدن) منحرف کردن یا شدن Deflect  9888
انحراف Deflection  9889
انحراف Deflection  9890
(انگلیس) رجوع شود به deflection Deflexion  9891
ازاله ی بکارت Defloration  9892
ازاله ی بکارت کردن Deflower  9893
(ماده ی شیمیایی که موجب ریخته شدن برگ گیاه می شود) برگریز Defoliant  9894
(با به کار بردن مواد شیمیایی از گیاهان) برگ زدایی کردن Defoliate  9895
برگ ریزی Defoliation  9896
(بزور) از اعمال مالکیت کردن بازداشتن Deforce  9897
(به زور) مال مردم خور Deforciant  9898
جنگل زدایی کردن Deforest  9899
انهدام جنگل Deforestation  9900
از شکل انداختن Deform  9901
دگردیس پذیر Deformable  9902
(فیزیک - تغییر شکل در اثر فشار یا کشش) دگردیسی Deformation  9903
(فیزیک - تغییر شکل در اثر فشار یا کشش) دگردیسی Deformation  9904
دفرمه Deformed  9905
بدریختی Deformity  9906
فریب Defraudation  9907
فریبکار Defrauder  9908
پرداختن Defray  9909
خلع جامه ی کشیشی کردن Defrock  9910
(یخ خوراک یخ زده را) آب کردن Defrost  9911
ماهر Deft  9912
مرده Defunct  9913
(رقص باله) با پاهای گسترده و انگشتان پا متوجه جهت بخصوصی Degage  9914
(گاز چیزی را گرفتن) گاززدایی کردن Degas  9915
انحطاط Degeneracy  9916
(اخلاقی) روبه فساد Degenerate  9917
انحطاط Degeneration  9918
(بدتر شونده) روبه تباهی Degenerative  9919
بلع Deglutition  9920
تنزل Degradation  9921
تنزل Degradation  9922
(خود به خود) فروزینه شدن Degrade  9923
(خود به خود) فروزینه شدن Degrade  9924
افسار گسیخته Degraded  9925
تحقیر کننده Degrading  9926
بی صمغ کردن Degum  9927
لذت بردن Degust  9928
خوردن مقدار کمی از چندین نوع خوراک و شراب و غیره Degustation  9929
(در امتداد خطوط معینی از هم باز شدن یا شکافته شدن مانند پوشش یا نیام تخم برخی گیاهان) شکوفا شدن Dehisce  9930
شکوفایی Dehiscence  9931
بازشونده Dehiscent  9932
(شاخ حیوان را کندن یا بریدن) شاخ زدایی کردن Dehorn  9933
از دست دادن صفات انسانی Dehumanization  9934
(فاقد صفات انسانی کردن) ناانسانی کردن Dehumanize  9935
رطوبت زدایی کردن Dehumidify  9936
(بافت و ترکیب و ماده و غیره) آب زدایی کردن Dehydrate  9937
آبزدايي Dehydration  9938
(هیدروژن چیزی را گرفتن) هیدروژن زدایی کردن (dehydrogenize هم می گویند) Dehydrogenate  9939
هیدروژن زدایی Dehydrogenation  9940
بدون هیدروژن کردن Dehydrogenize  9941
از خواب هیپنوتیزم (یا خواب القایی) درآوردن Dehypnotize  9942
بدون یخ کردن Deice  9943
مایع ضدیخ Deicer  9944
(زبانشناسی) اسم اشاره Deictic  9945
خدا انگاری Deification  9946
(به عنوان خدا) پرستیدن Deify  9947
بزرگواری کردن Deign  9948
(اسکاتلند) Deil  9949
خداپرستی Deism  9950
خداپرست Deist  9951
خدا Deity  9952
(قدیمی) رجوع شود به dejected Deject  9953
سرگین Dejecta  9954
افسردگی Dejection  9955
بطورقانونی Dejure  9956
برگه برگه شدن Delaminate  9957
(رویان شناسی) شکافش بلاستودرم و پیدایش درون پوست Delamination  9958
(بیشتر در اسکاتلند) متهم کردن Delate  9959
اتهام Delation  9960
nothing Delay Distortion  9961
nothing Delay Element  9962
nothing Delay Equalizer  9963
nothing Delay Line  9964
nothing Delay Line Register  9965
nothing Delayed  9966
(چاپ) حذف شود Dele  9967
خوشمزگی Delectability  9968
لذیذ Delectable  9969
خوشمزگی Delectableness  9970
خوشی Delectation  9971
نمایندگی Delegacy  9972
هیئت نمایندگی Delegation  9973
حذف کردن Delete  9974
حذف کردن Delete  9975
اسیب رسان Deleterious  9976
حذف Deletion  9977
حذف Deletion  9978
شور Deliberation  9979
لطافت Delicacy  9980
(فروشگاه خوراک های پخته و ترشی و پنیر و کالباس و غیره) اغذیه فروشی Delicatessen  9981
جرم Delict  9982
سرور Delight  9983
بسیار خوشایند Delightful  9984
بسیار دلپسند Delightsome  9985
(انجیل) دلیله (معشوقه ی سامسون) Delilah  9986
تعيين کردن حدود Delimit  9987
تعيين کردن حدود Delimit  9988
تعیین کردن Delimitate  9989
تعيين حدود Delimitation  9990
مرزبند Delimiter  9991
(خطوط کلی چیزی را) کشیدن Delineate  9992
طرح Delineation  9993
(نوجوانان) شیطنت Delinquency  9994
(زیست شناسی) هرز شدن (در اثر رشد از بین رفتن مانند برخی بخش های قارچ) Deliquesce  9995
اب شدن Deliquescence  9996
اب شونده Deliquescent  9997
بی عقل Delirious  9998
هذیان Delirium  9999
(پزشکی) هذیان خمری Delirium Tremens  10000


منبع: زبان افزا


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی

;
لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی; لیست 54000 کلمه لغت نامه انگلیسی با معنی فارسی; لیست 54000 کلمه; دیکشنری; لیست 54000 کلمه دیکشری انگلیسی; لیست کلمات انگلیسی; آموزش زبان; یادگیری زبان; کلمات زبان با معنی فارسی; آموزش زبان انگلیسی; یادگیری زبان انگلیسی; زبان انگلیسی; آزمون زبان; لغت نامه انگلیسی; دیکشنری انگلیسی; فهرست کلمات انگلیسی; فرهنگ لغت انگلیسی; معنی فارسی; کلمات دیکشنری انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو