لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط Intermediate با معنی فارسی - بخش اول

لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط Intermediate با معنی فارسی - بخش اول


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسیبخش اول لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط 


متهم كردن Accuse  1
طرفدار عمل Activist  2
حكومت Administration  3
پذيرفتن Admit  4
اثر كردن affect  5
تهاجم aggression  6
كشاورزي Agriculture  7
كمك كردن Aid  8
هدف Aim  9
هم پيمان Ally  10
همراه Along  11
سفير Ambassador  12
اصلاح كردن Amend  13
مهمات Ammunition  14
هرج و مرج Anarchy  15
جد Ancestor  16
باستاني Ancient  17
اعلام كردن Announce  18
التماس كردن Appeal  19
موافقت كردن Approve  20
باستان شناسي archaeology  21
خاكستر Ash  22
كمك كردن Assist  23
فضانورد Astronaut  24
ستاره شناسي Astronomy  25
پناهندگي Asylum  26
كوشش كردن Attempt  27
حضور داشتن Attend  28
منصوب كردن Appoint  29
توپ Artillery  30
ورقه راي Ballot  31
قدغن كردن Ban  32
مانع شدن Bar  33
مانع Barrier  34
نبرد Battle  35
تعلق داشتن Belong  36
خيانت كردن Betray  37
مقصر دانستن Blame  38
خون آمدن از Bleed  39
دميدن Blow  40
تحريم Boycott  41
كوتاه Brief  42
پخش كردن Broadcast  43
گلوله Bullet  44
دفن كردن Bury  45
لشکرکشى  Campaign  46
سرمایه دارى Capitalism  47
دستگیر کردن Capture  48
رئیس  Chairman  49
متهم کردن charge  50
تعقیب کردن chase  51
متقلب cheat  52
تشویق کردن cheer  53
غیر نظامى civilian  54
برخورد clash  55
مردروحانى clergy  56
ائتلاف coalition  57
مستعمره colony  58
فرمان command  59
ارتباط برقرارکردن communicate  60
سازش compromise  61
اصرار کردن urge  62
زندان jail  63
ادم دزدى کردن kidnap  64
خشونت  violence  65
تجاوز کردن violate  66
دستمزد wage  67
ثروت  wealth  68
اسلحه  weapon  69
جاذبه زمین gravity  70
لیزر laser  71
ماده مغزي nutrient  72
محکوم کردن condemn  73
زحمت کشیدن labor  74
فقدان lack  75
هسته nucleus  76
قربانى کردن sacrifice  77
اطاعت کردن  obey  78
کروموزوم choromosome  79
چتر نجات parachute  80
تباهکار vicious  81
آنزیم enzyme  82
ژننتيك genetic  83
محافظه کارانه conservative  84
در نظر گرفتن consider  85
قانون اساسى constitution  86
ظرف  container  87
همایش  convention  88
همكارى کردن cooperate  89
کلیه (از اعضاء بدن) kidney  90
شروع کردن کار launch  91
چکه کردن leak  92
اکثریت majority  93
تولید کردن manufacture  94
مذاکره کردن negotiate  95
بیطرف  neutral  96
کاندید کردن nominate  97
منصف  fair  98
سر و کار داشتن با deal  99
مباحثه کردن debate  100منبع: زبان افزا


 ;
لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط; لیست 326 کلمه انگلیسی; کلمات انگلیسی سطح متوسط; intermediate english words; سطح intermediate; سطح متوسط انگلیسی; کلمات انگلیسی; زبان انگلیسی; زبان; آموزش زبان; یادگیری زبان; یادگیری انگلیسی; یادگیری کلمات انگلیسی; کلمات سطح متوسط; آزمون زبان; toefl; ielts; msrt; tolimo; مرجع زبان;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو