لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط Intermediate با معنی فارسی - بخش دوم

لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط Intermediate با معنی فارسی - بخش دوم


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی
بخش دوم لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط 


ترس  fear  101
فدرال  federal  102
عمل جراحى کردن operate  103
مخالفت کردن oppose  104
اعلان کردن declare  105
شکست دادن defeat  106
دفاع کردن از defend  107
اثر effect  108
توده mass  109
پرتنش tense  110
شامل بودن include  111
مستقل  independent  112
کوچه ،خيابان کوچک alley  113
نوجوان  adolescent  114
به عنوان یک عضو،وابسته بودن affiliate  115
،زنگ خطر،اژير خطر،اعلام خطر،اژير،  alarm  116
الفبا alphabet  117
انتخاب،مورد alternative  118
دردنشان analgesic  119
براى هرشخص ،هرچيز،هريک ،هرکدام apiece  120
اشتها appetite  121
نزديک شدن  approach  122
متحير کردن astonish  123
ورزشکار،پهلوان ،قهرمان ورزش athlete  124
اطاق زير شيروانى  attic  125
اصليت ،اعتبار،سنديت authenticity  126
،،تيشه ،تبر دو دم  axe  127
،پختن  bake  128
خريد ارزان bargain  129
بشکه  barrel  130
خفاش bat  131
حوله ی کت مانند حمام bathrobe  132
خاموشى blackout  133
قسمت برنده لبه هاى تيغ دار blade  134
مقصر دانستن ،عيب جويى کردن از،سرزنش کردن blame  135
،توخالى ،فاصله  blank  136
اغراق اميز گفتن ،به رخ کشيدن ،رجز خواندن boast  137
بالاجستن ،پس جستن ،پريدن  bounce  138
کسى که در شب به قصد ارتکاب جرمى وارد خانه اى شود burglar  139
قفس cage  140
،گله گاو cattle  141
لايه پلاستيکى شفاف با بنيان سلولزى cellophane  142
چالش ،بمبارزه طلبيدن  challenge  143
جويدن  chew  144
تابوت coffin  145
فروريختن collapse  146
ترکيب ،اميزش combination  147
دلسوزى ،رحم ،شفقت ،غمخوارى compassion  148
،جبران خسارت ،تلافى  compensation  149
،ترکيب کردن  concoct  150
اقرارکردن ،اعتراف کردن confess  151
غلبه کردن ،پيروزى يافتن  conquer  152
مصرف کننده consumer  153
،تماس گرفتن ،تماس يافتن  contact  154
معاصر،همزمان ،هم دوره contemporary  155
چوب پنبه  cork  156
ادم ترسو coward  157
ادم ترسو،بزدل coward  158
يکجور شيرينى  cracker  159
اعتبارنامه credentials  160
،ادم قلابى ،کلاه بردار crook  161
حس کنجکاوى ،چيز غريب  curiosity  162
ورزشهاى ده گانه دووميدانى decathlon  163
اعتماد کردن ،تکیه کردن depending  164
،به حساب بانک گذاشتن  deposit  165
يافتن ،پيدا کردن ،کشف کردن  detect  166
ديندار،پارسا منش ،مذهبى ،عابد devout  167
افتراق ،تميز،فرق گذارى ،تبعيض discrimination  168
دوجين ،دوازده عدد dozen  169
جان کنى ،کارپرزحمت drudgery  170
ملال آور،کمرنگ dull  171
ساکن ،مقيم dweller  172
تحصيل کردن ،کسب معاش کردن  earn  173
زمردسبز،سبززمردى emerald  174
ترغيب کردن ،تشويق کردن ،دلگرم کردن encourage  175
مشتاق ،علاقه مند enthusiastic  176
کاملا،کلا،سراسر entirely  177
،نموکردن evolve  178
،شخص تبعيد شده ،نفى بلد exile  179
،گسترش ،توسعه  expansion  180
،کارشناس ،ماهر،خبره expert  181
پلک چشم ،جفن eyelid  182
خيال ،قوه مخيله  fantasy  183
فريبنده ،دلکش ،سحراميز fascinating  184
کشنده ،مهلک  fatal  185
،نکته بينى ،دقت ،زيرکى بکار بردن finesse  186
دسته کشتيهاى جنگى ،ناوگان  fleet  187
گله ورمه  flock  188
تا زدن يا شدن  fold  189
،پيشين ،سابق ،جلوى  former  190
بوحشت انداختن ،ترساندن frighten  191
،گريخته ،فرارى ،تبعيدى  fugitive  192
کهکشان galaxy  193
غول پيکر gigantic  194
،به يک نظر ديد ن glance  195
نگاه کم ،نگاه انى ،نظر اجمالى ،نگاه سريع  glimpse  196
احمق goofy  197
جارختى hanger  198
،جوجه بيرون امدن  hatch  199
،خرابى ،غارت  havoc  200

;
لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط; لیست 326 کلمه انگلیسی; کلمات انگلیسی سطح متوسط; intermediate english words; سطح intermediate; سطح متوسط انگلیسی; کلمات انگلیسی; زبان انگلیسی; زبان; آموزش زبان; یادگیری زبان; یادگیری انگلیسی; یادگیری کلمات انگلیسی; کلمات سطح متوسط; آزمون زبان; toefl; ielts; msrt; tolimo; مرجع زبان;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو