لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط Intermediate با معنی فارسی - بخش سوم و نهایی

لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط Intermediate با معنی فارسی - بخش سوم و نهایی


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی
بخش سوم و نهایی لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط 


،خون ريزى ،خون ريزش hemorrhage  201
ناديده پنداشتن ،صرفنظر کردن  ignore  202
،حيله ،خيال باطل ،وهم illusion  203
پناهنده ،مهاجر immigrant  204
رويداد،ماوقع incident  205
باور نکردنى  incredible  206
اگاهى دادن  inform  207
ساکن ،اهل ،مقيم ،زيست کننده در inhabitant  208
پرسش کردن  inquire  209
سوال،درخواست inquiry  210
مزاحم شدن ،مانع شدن  interfere  211
مبهم ،غير عقلانى ،نامعقول ،غير منطقى  irrational  212
نا مربوط،بى ربط irrelevant  213
آهسته دویدن jogging  214
نوجوان ،در خور جوانى ،ويژه نو جوانان juvenile  215
،گره  knot  216
،عقب تر،دومى  latter  217
،رخنه ،سوراخ ،نشت  leak  218
،قانونى ،مشروع legitimate  219
بى ميل ،بى توجه listless  220
کنده چوب log  221
تنها،بيکس ،غريب  lonely  222
تير بريده ،تخته ،تيربريده ،الوار را قطع کردن  lumber  223
،پيشخدمت مونث  maid  224
گداز،اب شدن ،ذوب کردن melt  225
انحصار فروش ،حق ،امتياز انحصارى  monopoly  226
،سبب ،علت  motive  227
برهنه ،عريان  naked  228
،کم پهنا،باريک  narrow  229
در سرتاسر کشور nationwide  230
مسامحه کار،بى دقت  negligent  231
،ملاحظه کردن ،ديدن  observe  232
هشت پا octopus  233
ناشفاف ،غير شفاف  opaque  234
اونس ،مقياس وزنى برابر35 ¹ 31/1گرم  ounce  235
رنجیده خاطر outraged  236
حول و حوش ،حومه outskirts  237
،معوق ،برجسته  outstanding  238
بدهکاربودن ،مديون بودن  owe  239
مالک بودن ،داشتن ،دارا بودن  own  240
اشتراک ،مشارکت ،مداخله  participation  241
قله  peak  242
رعيت peasant  243
دستفروش peddler  244
ادراک کردن perceive  245
شخصيت ،هويت  personality  246
،کليد اتصال ،دوشاخه  plug  247
بخش،سهم portion  248
،فقر،فلاکت ،تهيدستى  poverty  249
واقعى سودمند practical  250
جلوگيرى کردن ،پيش گيرى کردن  prevent  251
،بسيار پر قيمت priceless  252
منفعت ،سود profit  253
،طب روحى ،روانپزشکى psychiatry  254
حالت تهوع ،عدم اطمينان ،بيم ،ترديد qualm  255
رنگين کمان  rainbow  256
دام دار،گله دار،چوپان rancher  257
ششلول ،هفت تير revolver  258
روبان  ribbon  259
با اب شستن ،با اب پاک کردن ،شستشو rinse  260
،سربالا رفتن ،صعود کردن  rise  261
احتمال زيان يا خطر،احتمال خطر،ريسک کردن  risk  262
پرسه زدن  roam  263
دشوار،سخت ،زبر،خشن  rough  264
،جاده ،مسير،راه  route  265
ماسه sand  266
سختگير severe  267
،ملافه  sheet  268
،استادى ،زبر دستى  skill  269
،اصطلاح عاميانه slang  270
نازک ،باريک اندام  slim  271
خيس خوردن  soak  272
،موقر،ادم هشيار(دربرابرمست)،هوشيار بودن  sober  273
،انداختن ،پرت کردن spill  274
فاسد کردن spoil  275
اسنفج sponge  276
،فشردن ،له کردن ،چلاندن  squeeze  277
قحطى starvation  278
نبرد،تلاش کردن ،مبارزه کردن  struggle  279
،ديرتر،متعاقب subsequent  280
،فرو بردن ،بلعيدن swallow  281
بزرگ شدن  swell  282
نوسان کردن ،تاب دادن  swing  283
اهسته زدن  tap  284
تحويلدار teller  285
دماسنج thermometer  286
بسیار مهیج thrilling  287
تندر،رعد thunder  288
انعام دادن tipping  289
،روند  trend  290
پيشرفت دادن ،بالا بردن  upgrade  291
روغن جلا varnish  292
پهناور،وسيع ،بزرگ  vast  293
کسبى ،پيشه اى vocational  294
سرباز داوطلب ،خواستار،داوطلب شدن volunteer  295
انبار warehouse  296
رزمجو،جنگاور،سلحشور warrior  297
،هرزدادن ،حرام کردن ،بيهوده تلف کردن  waste  298
منتشر،گسترده widespread  299
،بيوه زن widow  300
،صحرا،سرزمين نامسکون و رام نشده  wilderness   301
برداشت از حساب withdraw  302
،پوشانيدن ،لفافه دار کردن  wrap  303
دهن دره کردن ،خميازه کشيدن  yawn  304
کهنه ،عتيقه ،باستانى antique  305
،جمع شدن ،گردامدن  assemble  306
،علم نجوم ،ستاره شناسى  astronomy  307
،تراشيدن ،کنده کارى کردن  carve  308
،قرن century  309
،سازياموسيقى زنگى chime  310
اذينى ،زينتى decorative  311
،کسوف يا خسوف  eclipse  312
دلسوزی کردن بر Deplore  313
تجهیزات  equipment  314
چریک  guerrilla  315
افتخار honor  316
کین توز hostile  317
دیوانه insane  318
نوشتجات literature  319
یا(بازار) رکود recession  320
پذیرفتن recognize  321
بهبود یافتن recover  322
ذوب کردن melt  323
جریان current  324
علاج cure  325
له شدن crush  326

;
لیست 326 کلمه انگلیسی در سطح متوسط; لیست 326 کلمه انگلیسی; کلمات انگلیسی سطح متوسط; intermediate english words; سطح intermediate; سطح متوسط انگلیسی; کلمات انگلیسی; زبان انگلیسی; زبان; آموزش زبان; یادگیری زبان; یادگیری انگلیسی; یادگیری کلمات انگلیسی; کلمات سطح متوسط; آزمون زبان; toefl; ielts; msrt; tolimo; مرجع زبان;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو