لیست 625 کلمه پر استفاده انگلیسی با معنی فارسی - بخش دوم و نهایی

لیست 625 کلمه پر استفاده انگلیسی با معنی فارسی - بخش دوم و نهایی


دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1100 واژه ضروری 1100 words you need to know

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  504 واژه ضروری 504 absolutely essential words

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  کلمات زبان انگلیسی کنکور

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  4000 واژه ابتدایی زبان انگلیسی

ثبت نام دوره آموزش تضمینی  1000 واژه سطح متوسط زبان انگلیسی
بخش دوم و نهایی  لیست 625 کلمه پر استفاده انگلیسی با معنی فارسی 

اعداد:

 0-10
zero ,
one ,
two ,
three ,
four ,
five ,
six ,
seven ,
eight ,
nine ,
ten
– یک, دو, سه, چهار, پنج, شش, هفت, هشت, نه, ده.

۱۱-۲۰ :
eleven ,
twelve ,
thirteen ,
fourteen ,
fifteen ,
sixteen ,
seventeen ,
eightteen ,
nineteen ,
twenty
یازده, دوازده, سیزده, چهارده, پانزده, شانزده, هفده, هجده, نوزده, بیست,

۲۲,۲۱, …, ۲۹ :
twenty one ,
twenty two , … ,
twenty nine
بیست‌ویک, بیست‌ودو,…، بیست و نه

۳۰,۳۱,۳۲,۳۳,…,۳۹ :
thirty ,
thirty one ,
thirty two ,
thirty three , …,
thirty nine
سی، سی و یک، سی و دو، …، سی و نه

۴۰-۹۰ :
forty ,
fifty ,
sixty ,
seventy ,
eighty ,
ninety
چهل, پنجاه, شصت, هفتاد, هشتاد, نود,

۱۰۰,۱۰۱,۱۰۲, …, ۱۰۹ :
one hundred ,
one hundred (and) one ,
one hundred (and) two , … ,
one hundred (and) nine ,
صد، صد و یک، صد و دو،…، صد و نه

۱۱۰, ۱۱۱, ۱۱۲, ۱۱۳, …, ۱۱۹ :
one hundred ten ,
one hundred eleven ,
one hundred twelve ,
one hundred thirteen , …,
one hundred nineteen
صد و ده، صد و یازده، صد و دوازده، صد و سیزده، …، صد و نوزده

۱۰۰۰,۱۰۰۱, …, ۱۰۱۰ :
one thousand ,
one thousand one ,
one thousand ten , …
۲۰۰۰, …
two thousand , …
۱۰۰۰۰ :
ten thousand
ده هزار
۱۰۰۰۰۰ :
one hundred thousand
صد هزار
(one) million – میلیون,
(one) billion – میلیارد,

۱st -first – اول
۲nd -second – دوم,
۳rd -third – سوم,
۴th -fourth – چهارم,
۵th -fifth – پنجم,
۶th -sixth – ششم,
۷th -seventh – هفتم,
۸th -eighth – هشتم,
۹th -ninth – نهم,
۱۰th -tenth – دهم,
۱۱th -eleventh – یازدهم,
۱۲th -twelfth – دوازدهم,
number – عدد

January ,
February ,
March ,
April ,
May ,
June ,
July ,
August ,
September ,
October ,
November ,
December

ژانویه, فوریه, مارس, آوریل, می, جون, جولای, آگوست, سپتامبر, اکتبر, نوامبر, دسامبر

Saturday -شنبه ,
Sunday -یکشنبه ,
Monday – دوشنبه,
Tuesday -سه‌شنبه ,
Wednesday -چهارشنبه ,
Thursday -پنج‌شنبه ,
Friday -جمعه

year – سال,
month – ماه,
week – هفته,
day – روز,
hour – ساعت,
minute – دقیقه,
second – ثانیه,
morning – صبح,
afternoon – عصر,
evening – غروب,
night – شب,

work – کار کردن,
play – بازی کردن,
walk – راه رفتن,
run – دویدن,
drive – رانندگی کردن,
fly – پرواز کردن,
swim – شنا کردن,
go – رفتن,
stop – ایستادن,
follow – دنبال کردن,
think – فکر کردن,
speak /say – حرف زدن/گفتن,
eat – خوردن,
drink – نوشیدن,
kill – کشتن,
die – مردن,
smile – لبخند زدن,
laugh – خندیدن,
cry – گریه کردن,
buy – خریدن,
pay – پرداخت کردن,
sell – فروختن,
shoot – شلیک کردن (تفنگ),
learn – یاد گرفتن,
jump – پریدن,
smell – بو دادن,
hear (a sound) – شنیدن (یک صدا),
listen (music) – (مثلاً به موزیک)گوش کردن,
taste – چشیدن,
touch – لمس کردن,
see – (مثلاً یک پرنده)دیدن,
watch (TV) – نگاه کردن (مثلاً تلویزیون),
kiss – بوسیدن,
burn – سوختن و سوزاندن (مثلاً کاغذ),
melt – ذوب شدن,
dig – حفر کردن,
explode – منفجر شدن,
sit – نشستن,
stand – ایستادن,
love – دوست شدن,
pass by – رد شدن,
cut – بریدن,
fight – جنگیدن,
lie down – دراز کشیدن,
dance – رقصیدن,
sleep – خوابیدن,
wake up – بیدار شدن,
sing – آواز خواندن,
count – شمردن,
marry – ازدواج کردن,
pray – دعا کردن,
win – برنده شدن,
lose – باختن,
mix /stir – ترکیب کردن/هم زدن,
bend – خم شدن,
wash – شستن,
cook – پختن,
open – باز کردن,
close – بستن,
write – نوشتن,
call – صدا زدن,
turn – چرخیدن,
build – ساختن,
teach – درس دادن,
grow – رشد کردن,
draw – نقاشی کشیدن,
feed – غذا دادن,
catch – گرفتن,
throw – پرت کردن,
clean – تمیز کردن,
find – پیدا کردن,
fall – افتادن,
push – هل دادن,
pull – کشیدن,
carry – حمل کردن,
break – شکستن,
wear – پوشیدن,
hang – آویزان کردن,
shake – لرزاندن,
sign – امضا زدن,
beat – زدن,
lift – بلند کردن,

long – بلند و طولانی,
short (#long) – کوتاه,
tall – دراز و بلند,
short (#tall) – کوتاه,
wide – پهن,
narrow – باریک,
big /large – بزرگ,
small /little –کوچک ,
slow – کند,
fast – تند,
hot – داغ,
cold – سرد,
warm – گرم,
cool – سرد,
new – تازه,
old (# new) – کهنه,
young – جوان,
old (# young) – پیر,
good – خوب,
bad – بد,
wet – خیس,
dry – خشک,
sick – بیمار,
healthy – سالم,
loud – صدای بلند,
quiet – ساکت,
happy – خوشحال,
sad – غمگین,
beautiful – زیبا,
ugly – زشت,
deaf – کر,
blind – کور,
nice – خوب,
mean – بدجنس,
rich – پولدار,
poor – فقیر,
thick – ضخیم,
thin – نازک,
expensive – گران,
cheap – ارزان,
flat – صاف,
curved – انحنادار,
male – مرد,
female – زن,
tight – تنگ,
loose – شل,
high – مرتفع/بلند,
low – کوتاه,
soft – نرم,
hard – سخت,
deep – عمیق,
shallow – سطحی,
clean – تمیز,
dirty – کثیف,
strong – قوی,
weak – ضعیف,
dead – مرده,
alive – زنده,
heavy – سنگین,
light (#heavy) – سبک,
dark – تاریکی,
light (#dark) – روشنایی,
nuclear – هسته‌ای,
famous – مشهور

i – من,
you – تو,
he – او,
she – او,
it – آن,
we – ما,
you – شما,
they – آن‌ها


منبع: فلوئنت فور اور

دوره های تضمینی آنلاین آموزش مهمترین منابع زبان انگلیسی:
;
کلمات انگلیسی; زبان انگلیسی; زبان; آموزش زبان; یادگیری زبان; یادگیری انگلیسی; یادگیری کلمات انگلیسی; کلمات سطح متوسط; آزمون زبان; toefl; ielts; msrt; tolimo; مرجع زبان; لیست کلمات انگلیسی پرکاربرد; لیست کلمات انگلیسی پر استفاده; لیست کلمات انگلیسی; کلمات انگلیسی پرکاربرد; لیست کلمات پرکابرد انگلیسی; یادگیری کلمات زبان انگلیسی; لیست 625 کلمه پر کاربرد; لیست 625 کلمه پرکاربرد انگلیسی; لیست 625 کلمه انگلیسی; 625 کلمه انگلیسی; لیست 625 کلمه پر استفاده; لیست لغات انگلیسی; لغات پرکاربرد انگلیسی; لیست 625 لغت انگلیسی; لغات انگلیسی; معنی لغات انگلیسی; واژگان انگلیسی; لیست 625 واژه انگلیسی;;


Copyright © 2016-2017. All Rights Reserved.

تمامی حقوق محتوای این وب سایت متعلق به تست پارک است و هر گونه کپی برداری ممنوع و پیگرد قانونی دارد.


طراحی سایت  سامانه آزمون ساز  دناکو